Vad ska jag och min sambo tänka på innan vi flyttar ihop?

FRÅGA
Hej! I april 2017 skrev jag avtal för en nyproducerad lägenhet. I mars 2019 fick jag nycklarna och flyttade in kort därpå, under tiden lägenheten byggdes betalade jag både förskott och bokningsavgift. I samband med det skrevs även köpeavtal som jag stod ensam på. Kort efter att jag flyttat in i lägenheten träffade jag min pojkvän som jag i dagsläget planerar att flytta ihop med så småningom. Han sover ofta hos mig men har ännu inte flyttat sina saker och betalar inte några av mina räkningar. Min fråga är, vad behöver jag tänka på innan han officiellt flyttar in och ändrar sin folkbokföringsadress? Vad har han för rättigheter sett utifrån sambolagen vid eventuell separation? Antar att det är den som flyttat in som måste bevisa att hen varit med från tillträdesdagen och att lägenheten köpts för att bruka gemensamt för att ha rätt till halva bostaden? Hur funderar detta? Han kommer att hyra ut sin egen lägenhet i andrahand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är de sambor enligt sambolagen (2003:376) (SamboL). Lagen aktualiseras i de fall ett samboförhållande har tagit slut, t.ex. när parterna flyttat isär.

Vad har min sambo för rättigheter utifrån sambolagen vid eventuell separation?

När sambor har separerat kan en bodelning göras mellan parterna, ifall en sambo begär det senast ett år efter att förhållandet tog slut, 8 § SamboL. Till skillnad från när ett gift par skiljer sig är det inte ett krav på att sambor måste göra en bodelning.

Det som delas upp mellan parterna i en sambodelning är s.k. samboegendom, vilket är det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden, 3 § SamboL. Bohag är t.ex. möbler och hushållsmaskiner som är avsedda för det gemensamma hushållet, 6 § SamboL. För att något ska vara samboegendom måste bohaget/bostaden ha förvärvats för gemensam användning. Motiven till lagen beskriver att om en av samborna exempelvis köper en bostad kort innan samboförhållandet inletts kan bostaden ses som samboegendom ifall köpet gjorts i syfte att bostaden ska användas för gemensamt bruk.

Vid en separation har din sambo alltså rätt till hälften av samboegendomen enligt sambolagens bestämmelser. Skulle samboförhållandets längd av någon anledning vara kort kan man frångå regeln om likadelning så att den sambon som äger mer samboegendom får t.ex. 2/3 istället för hälften av samboegendomen, 15 § SamboL.

Vad behöver jag tänka på innan sambon officiellt flyttar in?

Det som du kan behöva tänka på är ifall du vill skriva ett samboavtal tillsammans med din sambo. Sambolagen är nämligen dispositiv, vilket betyder att samborna får möjligheten att välja om de ska omfattas av sambolagens bestämmelser eller inte. Vill man inte att sambolagens bestämmelser om bodelning ska aktualiseras vid en separation kan man därför skriva ett samboavtal, 9 § SamboL. I ett sådant avtal kan man avtala om att en bodelning inte alls ska genomföras eller att bodelningen inte ska göras enligt sambolagen. Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknas av samborna.

Eftersom du köpte lägenheten mycket tidigare än när samboförhållandet ska inledas kommer inte bostaden att anses som samboegendom, eftersom avtalet du skrev på år 2017 inte gjordes i syfte att bo där med din framtida sambo. Och skulle ni skriva ett samboavtal kommer inte hela sambolagen att vara helt "borta". 22 § SamboL, som är tvingande lag, kommer fortfarande att gälla.

Paragrafen beskriver att den sambon som inte äger bostaden har rätt att ta över den när samboförhållandet upphör, ifall den sambon bäst behöver bostaden och att övertagandet i övrigt anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Har ni inte barn tillsammans gäller denna möjlighet endast om synnerliga skäl talar för det, vilket ska vara väldigt starka skäl. Ett exempel brukar vara att sambon som inte äger bostaden är gravid.

En framställan om att ta över bostaden ska också göras av sambon som inte äger bostaden inom ett år efter att förhållandet tog slut. Skulle denna sambo lämna bostaden gäller istället att denne har tre månader på sig med sitt anspråk. Tar sambon över bostaden ska sambon ersätta den andre för bostadens värde.

Vem bevisar att sambon varit med från tillträdesdagen och att lägenheten köpts för att bruka gemensamt för att ha rätt till halva bostaden?

Enligt de allmänna bevisreglerna gäller det att den som påstår något måste bevisa sitt anspråk. Vill någon bevisa att man varit med från tillträdesdagen och att lägenheten köpts för gemensamt bruk måste den som påstått det bevisa det.

Dock är det tämligen enkelt att bevisa att lägenheten inte är samboegendom med tanke på att du köpte bostaden två år innan ni träffades. Ni kanske inte ens kände varandra för två år sedan, vilket utesluter en tanke om att bostaden införskaffades i syfte att bruka den gemensamt. Däremot har din sambo intresse av 22 § SamboL ifall denne vill göra anspråk på bostaden.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82781)