FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/12/2019

Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

Hej!

Min sons mor och morföräldrar har hindrat ungämge med min son i helgen trots att umgänget är reglerad av en dom. Maman och jag har delat vårdnad, men sonen bor hos sin mamma och jag har umgänge varannan helg och lov.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Jag kommer först att gå igenom regleringen på området för att sedan applicera den på ditt fall.

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, se 6 kap. 15 § FB. Därför är det viktigt att en dom om umgänge följs, den föräldern som inte följer domen och förhindrar umgänget gör sig skyldig till umgängessabotage. Det är mamman till din son som ska se till att umgänget kommer till stånd. Den föräldern som upprepande gånger gör sig skyldig till umgängessabotage riskerar att förlora vårdnaden om barnet.Om umgänget inte följs kan du ansöka om verkställighet av domen. Verkställighet av umgänget enligt domen ska ansökas hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist, se 21 kap. 1 § FB.

Beslutar rätten om verkställighet är det möjligt att genom vite förelägga föräldern att lämna ifrån sig barnet, se 21 kap. 3 § FB. Domstolen kan förelägga ett löpande vite för varje beslutat umgängestillfälle, detta innebär att ett vitesbelopp ska betalas ut av den som föreläggandet riktar sig mot varje gång föreläggandet inte följs och umgänget inte kommer till stånd. Innan verkställighet beslutas är det möjligt att förordna en medlare med uppgift att verka för att barnet lämnas frivilligt. Rätten ska även vägra verkställighet om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa, se 21 kap. 2 och 6 §§ FB

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från den andre vårdnadshavaren kan även dömas för egenmäktighet med barn, se 7 kap. 4 § BrB.

Vad du kan göra

Det finns flera saker du kan göra om domen om umgänget inte följs av den andre föräldern.

Du kan dels begära verkställighet för att få domen att efterföljas, men du kan även begära en ändring av vårdnaden på grund av umgängessabotage och samarbetssvårigheter, se 6 kap. 5 § FB.Du kan då yrka rätten att ge dig ensam vårdnad av din son.

Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000