Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt barn far illa när det är hos den andra vårdnadshavaren?

2019-02-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om dottern är rädd att sin pappa ska slå henne och inte är trygg att träffa honom självMåste jag då skicka iväg henne?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I regel gäller att båda vårdnadshavarna har vårdnaden om barnet till dess att det fyller 18 år vilket innebär att barnets personliga förhållanden och behov ska tillgodoses, (6 kap 2 § första stycket FB.)

Barnets bästa

Det är alltid barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskild vikt fästas vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska vidare tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, (6 kap 2 a § FB).

Väcka talan i domstol

Du kan väcka talan i domstol om att domstolen ska besluta om din dotters boende och därmed en möjlighet att hon enbart ska bo hos dig, (6 kap 14 a första stycket FB.) Pappan kommer dock fortfarande ha vårdnaden om henne, dvs ett juridiskt ansvar även om hon bor hos dig. Om du istället vill ha ensamvårdnad om barnet ska du också väcka talan i domstol, (6 kap 5 § FB). I båda prövningar ska domstolens ställningstagande särskilt grundas på barnets bästa, (6 kap 2a § FB.)

Orosanmälan till Socialtjänsten

Ett förfarande i domstol kan däremot ta ganska lång tid och eftersom du är orolig att din dotter far illa när hon bor hos sin pappa kan det behövas en snabbare åtgärd. Du bör därför kontakta socialtjänsten i din kommun och göra en orosanmälan för din dotter, (14 kap 1c § SoL). Socialtjänsten lyder under kommunens socialnämnd och har ett särskilt ansvar att verka för att barn i kommunen växer upp under goda och trygga förhållanden, (5 kap. 1 § SoL). När du skickar in en orosanmälan till socialtjänsten är de skyldiga att utreda ärendet utan dröjsmål, (11 kap 1 § SoL). Socialtjänsten kan även utreda din dotters boendeförhållanden hos sin pappa om de anser att det behövs.

Tänk på att orosanmälan ska skickas in till det socialtjänstkontor i den kommun barnet är skrivet.

Sammanfattning

Jag förstår att du är orolig för din dotter men hennes pappa har rätt att ha henne hos sig de veckor ni har avtalet eller domstolen har bestämt, du har således ingen rätt att hålla henne kvar hos dig. Istället råder jag dig att göra en orosanmälan till Socialtjänsten så fort som möjligt istället.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (432)
2019-05-25 Överklagande av medborgarskapsmål
2019-05-25 Överklagande av LSS-boende
2019-05-24 Vem får överklaga ett bygglov?
2019-05-13 Lärare betygssätta eget barn

Alla besvarade frågor (69295)