Vad ska jag göra om Jag har skickat begäran om att avgöra ärendet men fick avslag 2gånger.

2020-12-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Nu har det gått 22 månader av min ansöka om svensk Medborgarskap. det har inte hänt någonting från den 8 november 2018. Jag har skickat begära om att avgöra ärendet men fick avslag 2gånger. Vad ska jag göra ? Tacksam för svarMvh
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Väntetid hos Migrationsverket

Den förväntade längsta väntetiden är 30 månader. Anledningen till en så lång handläggningstid är att varje ärende prövas individuellt.

Begäran om att avgöra ärendet

Begäran om att avgöra ärende är en möjlighet för den enskilde att påskynda handläggningen av ärendet (12 § förvaltningslagen). Man kan skicka en sådan begäran endast en gång under ärendets handläggning. Man kan göra det först sex månader efter en enskild part har inlett ett ärende. Migrationsverket ska ha fyra veckor för att avgöra ärendet gällande medborgarskap. Om ett slutlig beslut i ärende inte kan fattas inom fyra veckor måste Migrationsverket avslå begäran om att avgöra ärendet. Migrationsverket ska i sådant fall ange skälen för det.

Om Migrationsverket avslår begäran om att avgöra ärendet bör man överklaga beslutet till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet. Det verkar som att tidsfristen för överklagande har redan passerat för dig.

Vad ska man göra?

I ditt fall är det tyvärr bara att vänta på beslutet.

Du kan också göra en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. JOs uppgift är att utföra tillsyn över förvaltningsmyndigheter. Det är inte säker att din anmälan kommer tas till prövning, eftersom JO inte är skyldig att pröva varje inkommen anmälan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91320)