FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/02/2019

Vad ska jag göra om jag är orolig över min dotter när hon är hos sin pappa?

Hej! Jag och min fd har ett gemensamt barn med gemensam vårdnad, vi har varannan vecka.

Han låter mig inte komma i kontakt med min dotter på hans veckor utan han har blockerat mitt telefonnummer så jag har ingen chans till att kontakta henne. Är detta lagligt? Att man inte får veta hur ens barn mår eller befinner sig?

Han har även mot min vilja lämnat vårt gemensamma barn på hans veckor till hans syster, där det absolut inte är en sund eller bra miljö och då använt henne som barnvakt till vår dotter. Har jag ingen talan om detta på hans veckor trots att det är ett stort orosmoment hos mig när hans syster är barnvakt till vårt barn?

Vad kan jag göra? Vem kontaktar man? Vår gemensamma dotter är 6 år.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rent allmänt har ni båda som vårdnadshavare ett ansvar för er dotters personliga förhållanden och ska se till att hennes behov blir tillgodosedda (FB 6 kap. 2 § andra stycket). Din dotters pappa bär alltså ett ansvar att se till att hon befinner sig i en sund och trygg miljö, speciellt under de veckor hon bor hos honom.

Ni har gemensam rätt att bestämma över er dotters personliga angelägenheter

Ni har båda, som vårdnadshavare, rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör er dotters personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 § och 13 §). Självklart finns det situationer när båda föräldrar inte kan komma överens, då den ena föräldern kan bestämma över barnets personliga angelägenheter mot den andre förälderns samtycke. Vid vardagliga beslut behövs inte båda vårdnadshavarnas samtycke. Beslut om barnvakt skulle jag tro ligger i gränslandet mellan vad en vårdnadshavare har rätt att bestämma över själv och vad som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, och jag kan inte ge ett konkret svar om vad som gäller i detta fall.


Kontakta socialtjänsten i din kommun om du är orolig över att din dotter far illa

Det finns ingen lagstadgad rätt för dig som vårdnadshavare att ha kontakt med din dotter under de veckor hon bor hos sin pappa. Däremot ska du inte behöva gå runt och vara orolig över din dotter far illa de veckor hon bor hos sin pappa. Är du orolig över din dotters situation tycker jag att du bör kontakta socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten lyder under kommunens socialnämnd, och de har ett särskilt ansvar att verka för att barnen i kommunen växer upp under goda och trygga förhållanden (SoL 5 kap. 1 §). Om du skickar in en orosanmälan till socialtjänsten är de skyldiga att utreda ärendet så fort som möjligt (SoL 11 kap. 1 §). Om de finner det behövligt kan socialtjänsten göra en vidare utredning av din dotters boendeförhållanden hos sin pappa.

Din dotters boende kan beslutas om i avtal eller av domstol

Jag vet inte så mycket om er situation, om ni har avtalat om eller varit i kontakt med rätten tidigare, men jag informerar om detta för säkerhets skull. Du och din dotters pappa kan välja att avtala om vart din dotter ska bo, om det ska vara ett växelvist boende, varannan-helg-boende eller liknande. Avtalet kan ni skriva själva. Det måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att gälla (FB 6 kap. 14 a § andra stycket). Kommunen kan erbjuda samarbetssamtal för att hjälpa er att komma överens och skriva ett sådant avtal (SoL 5 kap. 3 §).

Du kan även välja att väcka talan hos domstol om att domstolen ska besluta om din dotters boende (FB 6 kap 14 a § första stycket). Domstolen kan besluta att hon t.ex. bara ska bo hos en av er eller växelvis. Domstolen brukar se det som en förutsättning för växelvist boende att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Att du inte får kontakta din dotter under de veckor hon bor hos sin far, samt att han låter sin syster sitta barnvakt mot din vilja, kan alltså vara problematiskt. Det är alltid barnets bästa som är avgörande vid frågor som rör barnets boende, och det är det som domstolen utgår från i sina beslut (FB 6 kap. 2 a §).

Sammanfattningsvis…

Jag förstår att detta är ett stort orosmoment för dig, och jag tycker därför att du ska kontakta socialtjänsten i din kommun om du är orolig över din dotter de veckor hon är hos sin pappa. De kan sedan hjälpa dig och se om och i så fall vilka insatser som bör göras. De kan även ge dig råd och information om hur ni kan komma överens och sluta avtal om frågor som rör er dotter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa KryhRådgivare
Hittade du inte det du sökte?