Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Jag har en webbsida där jag publicerar dokumentationer över kruk- och kakelugnsmakare, skulptörer, keramiker m.fl. verksamma i Sverige under 17-, 18- och 1900-talet. Allt arbete är egenproducerat och skyddat av upphovsrätten. Jag äger således alltså allt material på webbsidan och har villkorade tillstånd för publicering av det material jag inte äger. Villkoren är att de inte får publiceras i kommersiellt syfte t.ex. reklamfinansierat och bara under min domän.

Min webbsida är ett ideellt arbete, helt utan finansiering annat än av mig privat. Några dokumentationer lägger jag ut som pdf-filer och flera av dem har laddats ner från min sida och därefter laddats upp på en annan hemsida (en reklamfinansierad sida).

På den hemsidan publiceras därmed mitt upphovsrättsskyddade material utan tillstånd och i strid mot de villkor som gäller för publicering av materialet. De har tagit bort mitt material då jag påpekat detta, men det återkommer ändå med jämna mellanrum. Vad kan jag göra? En polisanmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt för mitt svar är det du redan berättat, dvs att du har ensamrätt till det publicerade materialet, varför jag inte redogör för vad som krävs för upphovsrätt.

Inom immaterialrätten finns det dels möjlighet att polisanmäla någon för det upphovsrättsliga intrånget, dels möjlighet att föra en civilrättslig talan. För det fall att en polisanmälan görs är det polis och åklagare som utreder brottet och åklagaren som eventuellt väcker åtal. För fällande dom krävs att det ställs utom rimligt tvivel att den anklagade begått brottet. Det finns även en möjlighet att föra en civilrättslig talan om skadestånd, vilket är det som vanligen sker (bland annat då beviskravet inte är lika högt ställt). En civilrättslig talan är dispositiv, innebärande att parterna kan komma överens genom en förlikning.

Den som kränker din upphovsrätt är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ditt verk (54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användning som skett utan upphovsmannen samtycke. Den skäliga ersättningen har du som upphovsman alltid rätt till.

Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den skäliga ersättningen betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (54 § andra stycket URL).

Mitt råd till dig är att nästa gång något du har upphovsrätt publiceras till så vänder du dig till webplatsen som publicerar ditt material och begär dels att de tar ner materialet, dels att de betalar dig skälig ersättning för utnyttjandet. Det kan vara en god idé att anlita en jurist för ändamålet, givetvis kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig vidare. Den normala gången i ärenden som dessa är att en av våra jurister i ett första skede skickar ett varningsbrev som ombud för dig. Varningsbrevet kan kombineras med ett skadeståndskrav för olovligt nyttjande av ditt material. Det är en fördel för dig att så tidigt som möjligt få iväg ett varningsbrev då fortsatt användning av materialet därefter är bevisligen uppsåtligt, vilket i sin tur leder till högre skadestånd för det fall att du blir tvungen att stämma din motpart. Givetvis kan någon av våra jurister företräda dig även vid en eventuell stämning.

Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000