FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen30/08/2020

Vad ska jag göra när kund inte betalar för arbete som utförts?

Hej!

Om min kund som är 91 år gammal företräda av sin son och väninna vid offertläge. Och sonen talar om för mig att kund godkänner arbetet, och jag innan arbete åker ut och presenterar mig och går igenom offerten och får ett muntligt ok på plats. Vittne finns för min kollega var med. Vi sedan startar arbetet och pågrund av att kunden är 91 år och har demens glömmer längs med vägen då o då vilka vi är och vad vi gör. Jag pratar med kunden och förklarar om och om igen och det slutar alltid bra. Att tillägga är att sonen och väninnan är med längs med vägen. När fakturan sedan kommer så vill inte kunden betala, och kopplar in en 3e part sin dotter som nu bestrider allting och ska gå igenom och jämföra priser etc. Arbetet är klart. Hur ska jag som näringsidkare hantera detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du gett en offert för utförande av arbete till en 91-årig kund. Kunden har vid offertläget företrätts av sin son och väninna. Innan arbetet har du och din kollega åkt ut och fått ett muntligt okej på plats. Kunden är dement och glömmer vilka ni är emellanåt, däremot är sonen och väninnan med hela vägen. När arbetet är klart vägrar kunden att betala och kopplar in sin dotter som bestrider allting och ska gå igenom och jämföra priser etc. Du undrar hur du som näringsidkare ska hantera situationen.

I offertläget har kunden företrätts av sin son och en väninna. Av din fråga framkommer inte om de har en skriftlig eller muntlig fullmakt. En skriftlig fullmakt visar tydligt vad sonen och väninnan haft rätt att ingå för avtal. En muntlig fullmakt är förvisso bindande men som tredje man får man lita på uppgifterna i en sådan fullmakt på egen risk. I ditt fall har du däremot åkt ut till kunden därefter och muntligen även från kunden fått godkänt arbetet utifrån det pris du erbjudit. Om det bestrids blir det upp till dig som näringsidkare att dels bevisa att ni haft ett avtal om att utföra arbetet, dels att bevisa att ni avtalat om ett visst pris eller ej.

Att kunden är dement kan utgöra ett problem i sig; beroende på hur kraftigt dement hen är. Ett avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt (jfr lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). Hur dement kunden var när ni ingick avtalet vet jag tyvärr inte. Påstås det att kunden var så dement att avtalet ska anses ogiltigt är det den som påstår att sådan psykisk störning förelåg som har bevisbördan därom.

I ert fall vet jag inte vad er motpart kommer att anföra för att betala mindre eller inte alls. Min rekommendation är därför att ni hanterar ärendet som när någon kund inte hade betalt annars; det vill säg att ni sänder en påminnelse att börja med. Om kunden därefter inte betalar kan ni antingen vända er till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande eller stämma kunden till domstol. Om ni ansöker om ett betalningsföreläggande och kund bestrider det blir ni även i det fallet tvungna att gå till domstol. I domstolen kan det ske att kunden hävdar att det inte finns något avtal, att avtalet ingåtts med någon som varit så dement att avtalet ska vara ogiltigt etc. Det går dock inte att sia om vad motparten eventuellt kommer att anföra.

Om kunden väljer att bestrida fakturan får ni ta eventuella argument där och då; handlar det om att kunden försöker få ned priset får ni förhandla (eller neka). Vill ni ha hjälp av en jurist som förhandlar kan givetvis en av våra jurister vara behjälpliga. För det fall att kunden vägrar att betala är utvägen i slutändan att gå till domstol och i det fallet får de eventuella argument som läggs fram bemötas då.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 1 september, klockan 11.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare