Vad ska jag göra när jag fått brev om fildelning? Kan jag polisanmäla advokatbyrån?

2018-09-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,jag är en av dom drabbade som har fått brev från Ramberg advokatbyrå om att jag ska betala 9000 kr för fildelning. Det är en serie som heter "Power" säsong 2, datum och klockslag. Jag är oskyldig till denna anklagelse, och jag har tom bevis på att jag befann mig på Arlanda strax före detta klockslag. En sms-konversation med min dotter som jag då hämtade på Arlanda vid den aktuella tiden. Sonen var dock hemma men han har inte gjort sig skyldig till detta då jag har haft ett allvarligt samtal med honom, han skulle erkänna om han gjort det. Därav VET jag att vi är oskyldiga. Skickar dom ut brev helt random till folk? Jag anser att dom hotar mig i detta brev. Ska jag polisanmäla eller bara låta det vara, vilket råd skulle ni ge mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Breven innebär att om du betalar, kommer advokatbyrån inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer/serier finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

Jag är oskyldig till denna anklagelse, och jag har t.o.m. bevis på att jag befann mig på Arlanda strax före detta klockslag. En sms-konversation med min dotter som jag då hämtade på Arlanda vid den aktuella tiden. Sonen var dock hemma men han har inte gjort sig skyldig till detta då jag har haft ett allvarligt samtal med honom, han skulle erkänna om han gjort det. Därav VET jag att vi är oskyldiga.

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.

Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.

Advokatbyråernas ståndpunkt innebär dessvärre att de sannolikt inte kommer att lägga någon större vikt vid att du kan visa att du befann dig på Arlanda under tidpunkten för nedladdningen. De bryr sig i princip inte om vem som har laddat ner, endast att det skett från det internetabonnemang du står för och påstår därav att du har ett ansvar.

Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.

Skickar dom ut brev helt random till folk?

Det går dessvärre inte att svara på exakt hur Ramberg Advokater går tillväga när de väljer ut vilka privatpersoner att skicka kravbrev till. Däremot sänds sannolikt inte breven ut helt "random". Ramberg Advokater har bevis i form av att en IP-adress knuten till ditt internetabonnemang använts för att ladda ner TV-serien. Det beviset har presenterats för domstol för att få ut abonnentuppgiften från din internetleverantör.

Det kan givetvis argumenteras från din sida att det inte är du som laddat ner TV-serien, att det är någon annan i familjen, att det är någon som varit på besök eller någon som olovligen lyckats ansluta till ditt nätverk. Samtliga dessa argument förkastas dock enligt beskrivningen ovan då advokatbyrån anser att du har ett ansvar enbart för att du är abonnentinnehavare.

Det står en upphovsrättsinnehavare fritt att sända ett brev om förlikningserbjudande som i ditt fall. Att du får ett sådant innebär däremot inte att du i sig är betalningsskyldig. Förlikningserbjudandet innebär inte heller att Ramberg Advokaters ståndpunkt är riktig. Om du skulle välja att inte betala och bli stämd till domstol är det i slutändan domstolen som får avgöra det.

Jag anser att dom hotar mig i detta brev. Ska jag polisanmäla eller bara låta det vara, vilket råd skulle ni ge mig?

I ditt fall har jag inte läst brevet och kan således inte ta ställning till huruvida brevet straffrättsligt kan räknas som ett hot. Jag har dock läst andra liknande brev och inget av dessa är utformade så det rör sig om ett straffbart hort. Det bör även beaktas att det är en advokatbyrå som utformat brevet varför de torde ha skrivit det så att det inte är olagligt i sig. Jag har dock full förståelse för att det är obehagligt att få ett sådant brev som du har fått!

Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala ska du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till advokatbyrån. Du har dock ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt!

I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.

Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att Ramberg Advokater som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att tillhandahållit internetuppkopplingen. Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som detta. Jag är av uppfattningen att det snarare är rimligt att så kommer att ske. Dels för att åskådliggöra att filmbolagen tar intrången på allvar, dels för att få prejudikat från domstol om vilka bevis som krävs.

Avslutningsvis måste poängteras att det därmed inte är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan du vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (702)
2019-04-23 Vilket beviskrav ställs för fildelning?
2019-04-23 Hur vet jag om jag begår ett upphovsrättsligt intrång?
2019-04-18 Får jag trycka och ge ut en almanacka med mina egna naturbilder?
2019-04-16 Har jag rätt att tatuera in motiv av bilder jag funnit på internet utan att be om tillåtelse av upphovsmannen?

Alla besvarade frågor (68195)