Vad ska jag göra när jag blivit utslängd hemifrån och bor på ett härbärge men kommunen vägrar hjälpa mig?

2019-02-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej nu är det så här jag vart utkastad hemmifrån från min förälder i början av januari och har varit hemlös sen dess är 19 år fyller snart 20 år bor på ett härberge i min kommun är både arbetslös samt bostadslös så har ingen inkomst och är inskriven på arbetsförmedlingen nu är det så här socialen vägrar att hjälpa mig, jag hitta 3 olika lägenheter men dom sa att jag kommer inte få beviljat pengar för hyra eller norm för kläder hygien mat utan får bara akuta matpengar, i och med min situation är det många kompisar som ringt och gjort oros anmälan samma med härberget men ändå får jag ingen hjälp jag är varken missbrukare eller något annat bara en tjej som råkat dåligt ut vad har jag för rättigheter undrar jag? Det dom gör fel är även att dom nekar mig men dock inte skriftligt, men dom verkar tycka att det är en bra miljö för en 19 åring tjej att bo på härberget med tunga missbrukare /män dessutom! Jag är förfärligt förtvivlad! Snälla vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har man rätt till bistånd för att tillgodose sina behov. Detta kräver naturligtvis att man inte kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt; bistånd från socialtjänsten fungerar alltså som ett sista alternativ. Man måste därför ha uttömt alla sina möjligheter innan man vänder sig till socialen. Är man arbetsför krävs det också att man är anmäld hos arbetsförmedlingen, vilket du dock uppger att du är (4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen).

Vad kan man få bistånd för?
Bistånd kan lämnas i form av försörjningsstöd samt annat bistånd. Försörjningsstöd är pengar till för så kallade vardagsutgifter och lämnas efter en på förhand uträknad riksnorm. Utöver detta kan det också innefatta rimliga kostnader för exempelvis boende. Annat bistånd innebär alla övriga åtgärder som kan krävas för att man ska få en "skälig levnadsnivå". Vad som ska bedömas vara en skälig levnadsnivå är till stor del upp till kommunen att avgöra, men utgångspunkten ska iallafall vara den tid och de förhållanden den hjälpsökanden lever under.

Vad ska du göra?
För det första ska du vända dig till socialen och be om ett skriftligt beslut. I detta skriftliga beslut ska det ingå en beslutsmotivering och en överklagandehänvisning (11 kap. 8 § socialtjänstlagen).

Vad du ska göra är alltså att överklaga socialtjänstens beslut om att inte ge dig bistånd till förvaltningsrätten (16 kap. 3 § socialtjänstlagen).Överklagandet ska skickas till socialtjänsten och där ska du ange vilket beslut du vill överklaga och hur du vill att det ska ändras (43 § andra stycket förvaltningslagen). Utöver detta ska det även stå varför, dvs på vilka grunder, beslutet ska ändras (4 § förvaltningsprocesslagen).

De grunder du ska ange i det här fallet är att du inte har möjlighet att få hjälp på annat håll eftersom du är utslängd hemifrån och inte har något arbete. Utöver detta ska du också ange att härbärget inte utgör en säker miljö för dig eftersom du är en ung tjej och de flesta människor som befinner sig på härbärget utgörs av tungt missbrukande män. Du kan även nämna att poängen med biståndsreglerna är inte bara att erbjuda hjälp, utan även att denna hjälp ska ha en viss kvalité och också verka för att du ska ta dig ur situationen för att så småningom bli oberoende, vilket inte underlättas av att du bor i en sådan miljö. Du kan även ta hjälp av socialtjänstens beslutsmotivering som utgångspunkt för din argumentation.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (432)
2019-05-25 Överklagande av medborgarskapsmål
2019-05-25 Överklagande av LSS-boende
2019-05-24 Vem får överklaga ett bygglov?
2019-05-13 Lärare betygssätta eget barn

Alla besvarade frågor (69284)