Vad ska jag göra för att få ersättning när min hund blivit biten av en annan hund?

FRÅGA
Hej! Min pojke (myndig vid olyckstillfället) har gått på en internatskola men slutade i juni. Han brukade ta med sig vår jakthund till skolan. För att få ta med sig sin hund till skolan MÅSTE den vara försäkrad vilket den också var. En flicka (omyndig vid olyckstillfället) vars hund inte var försäkrad bet vår hund. Vi fick anlita veterinär för över 5000:- till vår hund och det blev inga skador på hennes. Jag kontaktade hennes pappa men han ville inte betala. Jag informerade honom om att det var möjligt att ta det via sin hemförsäkring vilket efter påtryckning han också gjorde. Jag blev kontaktad av deras försäkringsbolag då de ville ha en redovisning av händelseförloppet och nu händer ingenting. Jag skrev ett brev till flickans föräldrar om att om inget hände innan den 31/10 skulle jag gå vidare med fallet.Nu undrar jag följande: Är det kronofogden eller tingsrätten som ska kontaktas för att gå vidare. Flickan är numera myndig men är det hon eller hennes föräldrar som ska betala när vi går in i nästa fas och är det OK om det är jag som driver det vidare fastän det var min pojke som var med hunden. Jag äger hunden och har betalt veterinärkostnaderna då min pojke inte hade någon inkomst vid olyckstillfället.
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ur något avseende ska utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är av pedagogiska skäl uppdelat på ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till handling återfinns längst ner.

Vilken lag är tillämplig på den aktuella situationen?

Rätt att erhålla skadestånd är oftast beroende av att skadan föregåtts av vårdslöst ett vårdslöst beteende. Beträffande skador som orsakats av hundar föreligger dock ett så kallat strikt skadeståndsansvar enligt 19 lagen om tillsyn över hundar och katter. Innebörden av denna bestämmelse är att ägaren eller innehavaren av en hund alltid är skadeståndsskyldig för skador som hunden ger upphov till, oavsett omständigheter.

Vem är skadeståndsskyldig för skadan på din hund?

I ljuset av nämnda lagrum kan konstateras att både flickan (såsom innehavare) och hennes föräldrar (såsom ägare) är solidariskt skyldiga att ersätta din hunds veterinärkostnader.

Vad blir nästa steg?

Under förutsättning att betalning inte kommer till stånd på frivillig basis behöver du göra ett rättsligt ärende av saken. Ett alternativ är att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. Kronofogden är dock inte behörig att avgöra vilken part som har rätt i en tvist, varför ärendet (med din tillåtelse) kommer att överlämnas till tingsrätten om flickan eller hennes föräldrar fortsatt vägrar att betala.

Alternativ två är att gå direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Stämningsansökan kan riktas mot flickan, föräldrarna eller allihop på samma gång. Mot bakgrund av det du har skrivit i frågan är det mest troliga utfallet att tingsrätten skulle anse att samtliga ska ansvara solidariskt. Grundförutsättningen är förstås att någon eller båda föräldrarna de facto äger hunden. Om så inte är fallet kan skadeståndsanspråket endast riktas mot ägaren.

Viktigt att tänka på i en domstolsprocess

Bevisning är A och O för att lyckas i en domstolsförhandling. I det här fallet kan din kontakt med motpartens försäkringsbolag fungera som ett gediget bevis för dennes skadeståndsansvar, eftersom han knappast hade gått med på att utnyttja försäkringen om han inte ansett att hunden gjort någonting fel.

Alltjämt är det viktigt att du, vid författandet av stämningsansökan, tydligt framhåller dels vad som rent sakligt har hänt, dels presenterar underlag som bekräftar händelseförloppet. Detta kan du säkert klara av på egen hand men det kan ändå vara klokt att stämma av det hela med en person som besitter åtminstone grundläggande kunskaper i processföring. Vill du har mer input från mig är jag som sagt tillgänglig via mejladressen ovan.

En annan betydelsefull aspekt är ansvaret för rättegångskostnader. Först och främst kostar det 900 kr att få ett ärende av det här slaget handlagt vid tingsrätten. Efter att domen meddelats är den förlorade parten skyldig att dels betala ansökningsavgiften, dels kompensera motparten för kostnaden för en timmes juridisk rådgivning. Att förlora ett mål av det här slaget (vilka kallas "förenklade tvistemål") kan därmed kosta upp emot 3000 kr (plus egna omkostnader förstås).

Min rekommendation till dig

Mitt intryck är att du har ett förhållandevis starkt case. Så länge du kan bevisa att den andra hunden faktiskt bitit din hund, och kan styrka de uppkomna veterinärkostnaderna, är flickan och/eller ägaren per automatik skadeståndsansvarig. Om försäkringsbolaget inte betalar ut någonting rekommenderar jag således att du går vidare direkt till tingsrätten.

Avslutningsvis spelar din sons eller flickans åldrar ingen roll i sammanhanget.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95783)