Vad ska ingå vid beräkning av kvarlåtenskap och hur ska det fördelas?

2021-11-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar börjar att bli gamla och min syster och jag har obefintlig kontakt. Hon har lyckats få huset som gåva och hennes dotter har fått köpt ett fritidshus för 10 000 kr. Jag vet inte vad som är skrivet och mina föräldrar kommer inte ihåg hur det gick till och varför. Jag har sett det i tidningen.Inför kommande arv vad kan jag göra så det blir rättvist mellan mig o min syster? Hur blir det med alla inventarier? Min mamma säjer att hon gärna skriver på ett papper att det ska delas på 2.Detta är säkert inte en unik fråga och jag vill inte skapa mer drama utan att det ska kännas rent och rättvist för alla.Finns det något jag kan göra redan nu?
SVAR
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Jag uppfattar er situation som att du har funderingar kring arv och hur det görs så rättvist som möjligt i förhållande till en del omständigheter. Omständigheterna är följande:
Din syster har fått en fastighet i gåva av dina föräldrar.Din systers dotter har fått köpa ett fritidshus för 10 000 kr vilket potentiellt kan vara en överlåtelse till underpris. Det finns inventarier av värde.Avtal om likadelning?

Självklart ska jag hjälpa till och reda ut vad som gäller i dessa situationer.

Allmänt om vem som ärver

Förutsatt att det inte finns något testamente som anger något annat gäller de allmänna arvsrättsliga reglerna om vem som ärver. Närmaste arvingarna är arvlåtarens bröstarvingar (2 kap. 1 § Ärvdabalk [ÄB]), detta kallas första arvsklassen. I de fall en bröstarvinge inte längre är vid livet träder dennes avkomlingar i bröstarvingens ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB), med det sagt går arvsrätten vidare till arvlåtarens barnbarn, barnbarns barn etc.

I ert fall tycks inga omständigheter finnas som skulle utgöra en annan situation än den att du tillsammans med din syster i egenskap av bröstarvingar äger rätt att ärva era föräldrar med lika andel.

Förskott på arv

Förskott på arv är något som aktualiseras när en arvinge fått en gåva av arvlåtaren. Huvudregeln är här att om det gäller en gåva till bröstarvinge är detta att se som förskott om det inte angetts annat i gåvobrevet eller det anses vara avsett så med omständigheterna i beaktande. Gäller det andra arvingar är det endast att se som förskott om så angivits i gåvobrevet eller om så framgår av omständigheterna (6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Nu har jag inte kännedom om alla omständigheter i er situation men av det som framgår av det du beskrivit tycks gåvan av fastigheten till din syster vara något som typiskt sätt ska anses vara förskott på arv. Det kan dock, som nämnt, undgås om det i gåvobrevet angivits att det inte ska utgöra förskott. Förskott på arv ska avräknas vid arvsfördelningen, värdet av gåvan tillförs då kvarlåtenskapen innan den delas upp i arvslotter. Värdet ska tas upp till det värde gåvan hade när den gavs till din syster (6 kap. 3 § ÄB).

Exempel: Fastigheten som din syster fick hade när hon fick den ett värde av 1 000 000 kr. När det är dags för bouppteckning och arvsfördelning är värdet 1 600 000 kr. Övrig kvarlåtenskap finns för 2 500 000 kr. Era arvslotter kommer då beräknas enligt följande:

(1 000 000 kr +2 500 000 kr) / 2 vilket blir 1 750 000 kr.

Din syster har redan fått ut 1 000 000 kr vilket gör att hon nu enbart kommer få 750 000 kr, du däremot som inte fått något förskott kommer få hela din arvslott om 1 750 000 kr.

Den eventuella gåva (överlåtelse till underpris) som era föräldrar gett till din systers dotter ska dock inte avräknas eftersom hon inte är arvinge förutsatt att hennes mor är vid livet.

Bouppteckningens innehåll och likadelning

I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ÄB). Det innebär att inte bara mer "omfattande tillgångar" som fastigheter och likvida medel tas upp, utan även lösöre såsom inventarier. Likt det jag nämnt tidigare gäller för alla tillgångar att de under förutsättning att inte annat anges genom testamente etc. ska likadelas mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det krävs alltså inte något avtal för att tillgångarna ska fördelas lika mellan er vid era föräldrars död.

Sammanfattningsvis gäller alltså följande:

Det finns skyddsregler vad gäller gåvor som ges till bröstarvingar vilket gör att värdet för dessa i normalfallet avräknas från arvet. Detta för att främja en likadelning. Du behöver inte vidta några åtgärder för att dessa regler ska gälla. Tillgångarna, där inräknat sådant som inventarier etc., som tas upp i bouppteckningen kommer utgöra underlaget för kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan arvingarna. Det ska likadelas om inget annat föreskrivs i testamente.

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Tveka inte att kontakta oss igen.

Bästa hälsningar.

Jakob Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?