Vad ska ingå i en bouppteckning?

Räknar man in gräsklippare grästrimmare och verkstadsverktyg till lösöre i en bouppteckning eller är lösöre bara möbler mm som är inne i huset.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag kommer att dela upp svaret i olika delar.

Vad ska ingå i en bouppteckning?
En bouppteckning görs när någon går bort och jag utgår därför att det är av denna anledning du frågar vad som ska tas med i en sådan. I lagen står det att en bouppteckning ska innehålla ”den dödes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet”. Detta betyder att tillgångarna och skuldernas värde ska anges som de var när personen gick bort. Av denna följer att alla tillgångar som den avlidne hade ska räknas med i bouppteckningen, även gräsklippare, grästrimmer och verktyg i verkstaden. Det finns ytterligare specialregler om vissa förhållanden föreligger och vad som då ytterligare ska tas med i en bouppteckning, dessa finner du i 20 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K20. Jag tänkte ta upp två fall och det är om den avlidne var gift eller om den var sambo.

Ändras något om den avlidne var gift?
Om personen var gift så ska även makas/makes tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Detta gäller dock bara egendom som ska vara med i en bodelning. I en bodelning är all egendom med utom sådan som gjorts till enskild egendom eller är personlig. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Det handlar om egendom som man t.ex. i ett äktenskapsförord skrivit enbart ska tillhöra ena maken/makan. Vad som är personlig egendom regleras i 10 kapitelet 3 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10P3S1) och handlar om t.ex. kläder.

Ändras något om den avlidne hade ett samboförhållande?
Om den avlidne var sambo så ska även bostad och bohag (t.ex. möbler) som köpts gemensamt värderas och tas med i en bouppteckning.

Allt det ovanstående regleras i 20 kapitlet 4 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K20P4S1).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000