Vad ska ingå i en bouppteckning?

FRÅGA
Räknar man in gräsklippare grästrimmare och verkstadsverktyg till lösöre i en bouppteckning eller är lösöre bara möbler mm som är inne i huset.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag kommer att dela upp svaret i olika delar.

Vad ska ingå i en bouppteckning?
En bouppteckning görs när någon går bort och jag utgår därför att det är av denna anledning du frågar vad som ska tas med i en sådan. I lagen står det att en bouppteckning ska innehålla ”den dödes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet”. Detta betyder att tillgångarna och skuldernas värde ska anges som de var när personen gick bort. Av denna följer att alla tillgångar som den avlidne hade ska räknas med i bouppteckningen, även gräsklippare, grästrimmer och verktyg i verkstaden. Det finns ytterligare specialregler om vissa förhållanden föreligger och vad som då ytterligare ska tas med i en bouppteckning, dessa finner du i 20 kapitlet ärvdabalken, här. Jag tänkte ta upp två fall och det är om den avlidne var gift eller om den var sambo.

Ändras något om den avlidne var gift?
Om personen var gift så ska även makas/makes tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Detta gäller dock bara egendom som ska vara med i en bodelning. I en bodelning är all egendom med utom sådan som gjorts till enskild egendom eller är personlig. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken (här). Det handlar om egendom som man t.ex. i ett äktenskapsförord skrivit enbart ska tillhöra ena maken/makan. Vad som är personlig egendom regleras i 10 kapitelet 3 § äktenskapsbalken (här) och handlar om t.ex. kläder.

Ändras något om den avlidne hade ett samboförhållande?
Om den avlidne var sambo så ska även bostad och bohag (t.ex. möbler) som köpts gemensamt värderas och tas med i en bouppteckning.

Allt det ovanstående regleras i 20 kapitlet 4 § ärvdabalken (här).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?