Vad ska ett köpekontrakt innehålla?

2016-08-31 i Köpavtal
FRÅGA
Hej, Undrar om ni har ett köpekontrakt där ett företag köper en industrifastighet av ett annat företag.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad gäller vid fastighetsköp?

Situationen du har funderingar kring, dvs köp av fastighet, regleras i jordabalken (JB) 4 kap., se här.

Ett avtal som avser fastighetsköp har vissa s.k. formkrav, vilket kort sagt innebär att kraven måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt. Dessa krav hittas i JB 4 kap. 1 § och är följande: 1) undertecknande av båda parter, 2) uppgift om köpeskilling och 3) en överlåtelseförklaring (det räcker med att använda ordet "säljer" i avtalet för att uppfylla detta krav).

Uppfylls dessa s.k. minimikrav föreligger (i regel) ett giltigt avtal om fastighetsköp. Om de inte uppfylls, är avtalet ogiltigt enligt JB 4 kap. 1 § tredje stycket.

Vi hjälper dig gärna upprätta ett köpeavtal som avser en fastighet. För det behöver vi mer information kring just er situation, så avtalet får sin bästa möjliga utformning. För detta ändamål rekommenderar jag dig att vända dig till vår tjänst som avser köpekontrakt för fastigheter - den hittar du här.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (191)
2021-01-18 ​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (88385)