Vad ska delas vid samboskaps slut?

FRÅGA
För några månader sedan flyttade jag ifrån min dåvarande sambo. Jag lämnade det mesta av det vi köpt gemensamt, men ändå är han inte nöjd. Eftersom jag då tjänade mindre än vad han gjorde, så betalde han mer i hyra och räkningar än vad jag gjorde. Det var vi helt överens om. Nu tycker han att det ska ingå i en sambodelning, att jag är skyldig honom pengar retroaktivt eftersom vi inte är ett par längre. Om jag förstått det rätt, så ingår inte pengar i bodelningen och då borde det inte fungera så som han vill, eller?Dessutom har vi tillverkat (och betalt) saker ihop till en fritidssysselsättning. Jag står som ägare på dessa saker, men han tycker att jag ska skriva över dem på honom eftersom han anser sig ha gjort det svåraste jobbet. Ingår de i sambodelning?Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga handlar om vad som ska ingå i en bodelning vid samboskaps upphörande hittar vi aktuella regler i sambolagen, se här.

Gemensamt hushåll.

Enligt sambolagens 1 § ska man som sambos ha ett gemensamt hushåll. Det finns dock ingen reglering i lag vad gäller fördelningen av vem som betalar vad eller hur mycket var sambo ska bidra med. Att din dåvarande sambo betalade mer inom ramen för ert gemensamma hushåll är inget han på något vis kan kräva ersättning för i efterhand. Det är inte heller något som retroaktivt kan inkluderas i en sambodelning, se nedan för vad som ingår.

För att du ska vara skyldig honom pengar krävs att ni har ingått ett avtal om detta. Då inget tyder på att ni har gjort detta utan ni verkar helt enkelt varit överens om att ni båda bidrar efter er inkomst så har han ingen rätt att kräva ersättning i efterhand.

Sambodelning.

Utgångspunkten är att i en sambodelning ska sambornas gemensamma bostad och bohag delas lika mellan parterna om egendomen har förvärvats (vanligtvis köpts) för sambornas gemensamma användning, sambolagen 3 §. Det är endast den gemensamma bostaden och bohaget som delas. Jag förstår det som att ni inte skrivit något samboavtal och då har du rätt till halva lägenheten, om ni köpt den för ert gemensamma boende, och även till hälften av bohaget (möbler etc.) som du lämnade kvar, sambolagen 8 §.

Man kan inte inkludera skulder mellan sambos, kontanta medel eller fritidsutrustning i en bodelning. Du behöver inte skriva över sakerna ni tillverkat inom er fritidssysselsättning då dessa inte kan ingå i en bodelning. Om ni har avtalat om gemensam äganderätt kan han ha rätt till kompensation för dessa saker, men inget du skrivit tyder på detta.

För mer om hur själva den ekonomiska fördelningen kan gå till kan ni läsa http://lawline.se/answers/fordelning-av-samboegendom-1.

Slutsats.

Varken kontanta medel (pengar) eller fritidsverksamhet med tillhörande utrustning ingår i en bodelning vid samboskaps upphörande. Du behöver inte kompensera din dåvarande sambo för dessa saker, inte heller kan han retroaktivt begära att du ska betala för ert gemensamma hushåll.

Har du fler frågor eller vill du gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning.

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85464)