Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?

2020-09-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar vad det är tänkt att barnbidraget ska räcka till och vad vi som separerade föräldrar bör dela på att betala utöver det som ska räcka från barnbidraget. Ann-Ida
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad ska barnbidraget gå till?

Reglerna om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken (SFB) men det framgår inte av lagarna vilka kostnader som barnbidraget är tänkt att täcka. Generellt kan det sägas att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar och syftar till att ge ett tillskott för de extra utgifter som ett barn innebär. Barnbidraget ska alltså i första hand täcka barnets behov (av exempelvis kläder och mat).

Vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?

Bestämmelser beträffande föräldrars ekonomiska ansvar regleras i föräldrabalken (FB). Ni som föräldrar ska svara för underhåll åt barnet, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och era ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Det innebär att man som förälder ska se till att barnet får det barnet behöver i fråga om exempelvis mat, kläder, boende etc.. Barnets behov ska tillgodoses i den mån det är möjligt med hänsyn till bl a föräldrarnas ekonomi.

Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad. Hur stor underhållsbidraget ska vara påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal mellan föräldrarna (7 kap. 2 § FB).

Om barnet bor ungefär lika mycket hos er båda behöver ingen betala underhåll för barnet. Men i vissa fall kan det ändå vara rimligt att göra det, exempelvis om någon av er har en högre inkomst än den andra.

Sammanfattning

Som föräldrar har ni ett gemensamt underhållsskyldighet gentemot ert gemensamma barn. Ni ska gemensamt svara för underhållet efter vad som är skäligt med hänsyn till ert barns behov och era ekonomiska förmåga.

Hoppas att det var svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91415)