Vad sambolagen säger om lägenheter vid bodelning, samt formkrav för samboavtal

Hej!jag undrar om sambolagen är tillämplig när jag redan haft min lägenhet i 8 månader, fre det att ansökan registrerats. Sambon kommer kanske från Asien och har inte aktiverat sin uppehållsrätt här, eller så har hon/han fått ett utvisningsbeslut men ändå valt att inte lämna landet. Har en sådan person rätt till halva värdet av en bostad som förvärvats för gemensamt bruk vid en separation?.

Hur skriver man ett samboavtal, på en sambo i utlandet, och när I processen bör detta göras? Hon har inte beviljats sambo uppehållstillstånd ännu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur Sambolagen (SamboL) tillämpas på er situation. Utöver det undrar du även över samboavtal.

Sambolagens tillämpning på din lägenhet

Vid en eventuell bodelning, det vill säga om samboförhållandet ska avbrytas, så delas det lika på samboegendomen. Samboegendom är bostad och bohag, vilket innebär exempelvis lägenhet och möbler.

Du undrade i din fråga om din blivande sambo vid en bodelning skulle ha rätt till halva din lägenhet. Det som avgör svaret i en sådan fråga är om lägenheten införskaffades för gemensam användning, (3 § SamboL). Eftersom du skriver att du skaffat lägenheten åtta månader innan ni bestämt att bli sambos, men samtidigt nämner att bostaden har förvärvats för gemensamt bruk så har jag svårt att tyda exakt vad meningen med lägenhetsköpet var. Därför kommer jag att svara dig utifrån båda dessa scenarion.

Om lägenheten köptes innan ni bestämde er för att bli sambos så har lägenheten inte införskaffats för gemensam användning vilket gör att den inte är samboegendom och därmed inte omfattas av en eventuell bodelning. Din blivande sambo har i detta scenario inte rätt till hälften av värdet för lägenheten.

Om lägenheten däremot köptes för att ändamålet var gemensam användning så är den samboegendom och värdet av den skall delas mellan dig och din sambo vid en bodelning. Detta kan dock förhindras med hjälp av att ni skriver ett samboavtal.

Samboavtal

Ett samboavtal kan slutas för att skydda den ena eller båda sambornas respektive egendomar. Ett tydligt exempel i detta fall är att du betalat hela eller större delen av beloppet för er gemensamma lägenhet, men att värdet av den ändå skall delas lika. Det gör att du med stor sannolikhet skulle förlora en omfattande summa i förhållande till vad du lagt på lägenhetsköpet.

Du undrar i din fråga hur ett samboavtal ska skrivas. Det finns egentligen bara ett tydligt formkrav för ett samboavtal. Det är att avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av de berörda parterna, (9 § andra stycket SamboL). I ett samboavtal avtalas det om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller att en bodelning inte ska ske över huvud taget. Om du vill ha en mall för att skriva ett sådant avtal så har vi på Lawline sådana tjänster här. Om du önskar ytterligare hjälp med att skriva ett sådant avtal kan du höra av dig till mina kollegor här på Lawline via telefon.

Den sista frågan du hade handlade om när i processen ett samboavtal ska skrivas. Rent juridiskt är det möjligt att skriva ett samboavtal när som helst under processen, från innan samborelationen inleds tills den avslutas. Mitt råd är dock att skriva ett sådant avtal snarast möjligt. Relationer som ska avslutas riskerar ofta att vara infekterade vilket gör att det kan bli svårare att komma överens om ett avtal, varför det oftast är mer praktiskt att ha sådant löst redan vid inledningen av samboförhållandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning