Vad säger sambolagen om bodelning då lägenhet förvärvad i gemensamt syfte delvis står på en av sambornas förälder?

Hej.

Jag och min fd sambo gick isär nu 19/6 i år. Vi blev sambos officiellt 4/7 förra året. Hans mamma står på 75% av lgh och han står på resten. Jag har inte köpt in mig annat än vissa kostnader för viss värdeshöjning. Lgh köptes i gemensamt syfte. Endast jag och fd sambon som bott i lgh med barn. Vad säger sambolagen? Samboavtal finns ej sen innan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga äger din sambo 25 % av lägenheten som är köpt för att vara erat gemensamma boende och resterande 75 % ägs av hans mamma. Du undrar nu om du har rätt till någon del av lägenheten vid bodelningen enligt sambolagen (SamboL).


Vad ska ingå i bodelningen?

När samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL). På begäran av någon av samborna ska en bodelning göras och denna begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Eftersom att ni inte har något samboavtal ska gemensam bostad och gemensamt bohag, så kallad samboegendom, ingå i bodelningen förutsatt att det är förvärvat för gemensam användning (3 § SamboL). En lägenhet som är köpt med avsikt att det ska vara sambornas gemensamma boende är samboegendom (5 § SamboL).


Hur går en bodelning till?

Först ska sambornas andelar i boet beräknas (12 § SamboL). Samborna har sedan rätt att från den egendom de äger dra av de skulder som hänför till samboegendomen (13 § SamboL). Värdet av det som finns kvar ska sedan läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).


Din rätt till lägenheten

Eftersom att din sambo endast äger 25 % av lägenheten är det dessa 25 % som ska ingå i bodelningen. Jag har ingen information om eventuellt bohag eller skulder som ska ingå i bodelningen eller dras av så jag utgår från att det endast är de 25 % av lägenheten som ska ingå i bodelningen och att det inte finns några skulder. Dessa 25 % ska isåfall delas lika mellan dig och din sambo han har rätt att lösa ut dig med pengar (17 § SamboL). Du har i en bodelning alltså rätt till 12,5 % av lägenheten eller motsvarande värde i pengar. Skulle det finnas skulder som hänförs till din sambos andel i lägenheten ska dessa räknas av innan sammanslagningen sker och ni får hälften var.


Sammanfattning

Din sambos 25 % av lägenheten utgör samboegendom som ska ingå i en bodelning. Förutsatt att det inte finns några skulder som hänför sig till lägenheten och ingen ytterligare samboegendom har du rätt till 12,5 % av lägenheten eller motsvarande värde i pengar.


Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”