FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/02/2015

Vad säger lagen om vårdnad och boende?

Hej! Jag har en son som snart blir 5 månader jag o min kille pappan till sonen gjorde slut för en vecka sedan . Nu är jag rädd att han ska begära att ha sonen varannan vecka eller helg vad säger lagen ? Pappan har inte haft han om honom en enda gång sen han föddes vi Bodde aldrig ihop så han har inte varit med någon gång 24 timmar så har inga rutiner alls .. Hjälp mig snälla det här äter upp mig är så rädd för det här .. Med vänlig hälsning (vi har gemensam vårdnad )

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.

Om sonen skulle bo omväxlande hos båda sina föräldrar, är detta ett växelvist boende. En förutsättning för att växelvist boende ska förordnas är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Ytterligare en förutsättning är att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra. Domstolen får besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om barnets boende. Detta avtal måste sedermera godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § föräldrabalken).

Slutligen så innebär detta att det är barnets bästa som är i fokus. Att barnet enbart bott hos dig, talar för att han ska fortsätta bo hos dig, mot bakgrund av att det inte anses som barnets bästa att denne utsätts för hastiga miljöombyten. Emellertid anses det som barnets bästa att denne har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, under förutsättningen att barnet inte utsätts för ett lidande av något slag. Det går inte att klart säga om pappan har rätt att stundom umgås med er son, men att barnet endast levt med dig, och att pappan tycks varit ointresserad av att ta hand om barnet, talar till din fördel.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000