Vad säger lagen om störiga grannar?

2020-05-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har problem med grannar som stör kvällar och nätter, ibland även dagtid. Störningarna sker oftast under helger/veckoslut men ibland även övriga vardagar.Det skriks, bråkas, smälls i dörrar, spelas musik och en tv på hög volym. Har förstått att alkohol (och troligtvis även andra substanser) är inblandade. Vid ett tillfälle hördes vad som lät som misshandel så jag kontaktade polisen. Har även ringt polisen en gång innan dess pga högljutt störande som ej blivit bättre av att störningsjour varit dit. Efter att första polisutryckningen gjordes skrev grannarna en obehaglig och hotfull lapp som lämnades utanför min och mina närmsta grannars lägenheter.Har kontaktat hyresvärden och de skulle skicka ut ett varningsbrev, men inte mycket har blivit bättre efter det. Ett hot som skrevs på lappen var att grannarna skulle bedriva väldigt högljutt samliv (mycket grövre språk var skrivet), och det har de också gjort, både dagtid, nätter och tidiga mornar.Jag är tvungen att sova med öronproppar men vaknar ändå nattetid av deras oväsen och bråk. Vissa nätter hörs att tvn står på hög volym hela natten, i sovrummet som det låter.Enligt hyresvärden kan de inte göra något och dra det till vräkning eftersom störningsjouren rapporterat att det varit lugnt vid ankomst många gånger. Jag mår fruktansvärt dåligt både psykiskt och fysiskt pga allt detta och känner mig otrygg i mitt eget hem. Vad säger lagen om denna situation? Vad är det som gäller här? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hyresförhållanden regleras i 12 kap. Jordabalken (JB), den s.k "hyreslagen".

Hyresvärdens skyldigheter

När en hyresgäst använder lägenheten är denne skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som rimligen inte bör tålas. Om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra och i de fall det handlar om en bostadshyresgäst ska även socialnämnden meddelas om problemet (12 kap. 25 § JB). Om hyresgästens inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelse och störningarna kvarstår kan det leda till att hyresrätten förverkas och hyresvärden är då berättigad att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 § p. 9 JB).

Störningar

Som hyresgäst måste man acceptera att det kan förekomma en del störningar. Vid bedömningen av vilka störningar som en hyresgäst måste acceptera brukar man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som bör tålas i ett flerfamiljshus. T.ex. bör visst ljud från lekande barn och TV tålas.

Utifrån din beskrivning av situationen verkar det som att det kan handla om sådana störningar som du som hyresgäst inte rimligen bör tåla.

Hyresnämnden

I ditt fall har hyresvärden gett dina grannar en tillsägelse, men inte någonting mer. Du kan då själv vända dig till hyresnämnden som kan fatta ett beslut om åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande innebär att din hyresvärd måste åtgärda ett problem, i detta fall störningar från din granne, inom en viss tid.

Viktigt att tänka på i sådana fall är att störningarna måste vara så allvarliga att det även ses som störningar i lagens mening. Det är även viktigt att dokumentera störningarna på något sätt för att kunna bevisa att dem ägt rum. Du kan även ha rätt till eventuell nedsatt hyra under tiden som störningar pågår (12 kap. 16 § 3 st. JB).

Sammanfattning

Jag uppfattar det som att störningarna upphört/inte varit tillräckligt störande när störningsjouren anlänt i och med att dem rapporterat att det varit lugnt flera gånger. När det handlar om störningar blir det en bevisfråga och därför rekommenderar jag dig att dokumentera störningarna så mycket som möjligt. Får du ingen hjälp av din hyresvärd kan du själva vända dig till Hyresnämnden som kan besluta att din hyresvärd måste åtgärda problemet inom en viss tid.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll