Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?

FRÅGA
Hej! Det är så att jag har varit till veterinären ett flertal gånger då jag haft sjuka fåglar. Började att boka besök hos dem februari 2021, där och då kunde dom inte hitta något fel men valde ändå att ge antibiotika. Åkte tillbaka efter en månad där dom berättade att jag inte behövde vara orolig och att min fågel bara hade en jobbig ruggning, var kanske hos vet cirka 5 gånger. Två månader senare åkte jag igen där dom erbjöd blodprov där dom skulle kunna se infektioner, virus m.m vilket jag gick med på. Dom berättade att han hade problem med levern, rekommenderade mig att byta ut all mat och även byta bur. Men dom sa fortfarande att det inte var smittsamt så jag kunde hålla alla djur tillsammans. Tyvärr dog min fågel, och alla mina andra fåglar har nu fått samma symptom då jag satte ihop alla. Besökte en ny veterinär som på en gång sade att dom hade en obotlig virussjukdom som SMITTAS. Nu är min fråga, vad kan jag kräva utav den förra veterinären? Dom har gett fel diagnos och uppenbart inte kollat blodproven så som vi kom överens om, samt att min fågel dog av fel diagnos och nu har smittat alla mina fåglar när de sa att det inte skulle smittas?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att den förste veterinären misskött sina arbetsuppgifter. Det finns tyvärr ingen lag som reglerar dina rättigheter just denna situation – arbete på levande djur är undantaget konsumenttjänstlagen som annars vore tillämplig (1 § första punkten konsumenttjänstlagen). I vissa frågor kan konsumenttjänstlagen dock vara vägledande även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, om tvisten skulle tas till domstol. Att en veterinär ska utföra sitt jobb fackmässigt med god standard (4 §) kan vara så grundläggande att det inte är omöjligt att en domstol skulle ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen om fel i tjänstens utförande, och ge konsumenten rätt till exempelvis prisavdrag eller skadestånd (se 16 §). Tyvärr är detta ingenting vi kan säga med säkerhet då det inte är lagreglerat. Det skulle kunna vara en god idé att se om allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärendet.

Även om ingen lag reglerar förhållandet mellan dig som konsument och veterinären så är situationen lagreglerad på så sätt att lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård gäller. Den veterinär som åsidosätter sina skyldigheter riskerar en disciplinpåföljd (6 kap. 1 §), eller till och med återkallelse av veterinärlegitimationen om denne visat sig grovt oskicklig eller annars uppenbart olämplig att utöva yrket (6 kap. 6 § första punkten). För att förebygga att veterinären i fråga inte även i framtiden missköter sitt arbete som det låter att denne gjort i ditt fall, kan du således göra en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som ansvarar för disciplinpåföljdsfrågor (7 kap. 1 §). Anmälan ska göras skriftligen (7 kap. 7 §).

Lycka till, och jag beklagar att vi inte kan ge mer konkreta besked om dina rättigheter. I syfte att eventuellt kunna dra närmare slutsatser om dina rättigheter kan du om du vill kontakta en juristbyrå, exempelvis Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsining,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (467)
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?
2021-09-13 Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?
2021-09-10 Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?
2021-08-28 höjda priser i fakturan

Alla besvarade frågor (95663)