Vad säger lagen om hot på grund av anmälan?

2017-11-03 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag har blivit grovt misshandlad och jag valde att anmäla brottet. Jag fick samlat från hans anhöriga att jag kommer bli sönder slagen. De angav min adress och vilken port jag bor i samt att de ska döda min mamma och pappa. Dem berättade att de var vid min port här om dagen. Då undrar jag vad säger lagen? Tack för erat Svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Brottsbalken.

Olaga hot

I 4 kap. 5 § framgår att man kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse då man hotar med brottslig gärning på ett sådant sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet.

Övergrepp i rättssak

Vidare framgår det av 17 kap. 10 § att den som med hot om våld angriper någon för att denne har gjort en anmälan döms för övergrepp i rättssak till fängelse. Det som vid bedömningen ligger till vikt här är att gärningspersonen (den du anmält och dess anhöriga som har hotat dig och din familj) har gjort detta på grund av att du har gjort anmälan. Vilket det framstår som i ditt fall.

Sammanfattningsvis är det inte enligt lagen en acceptabel handling att hota någon på detta vis pga. att man har gjort en anmälan (givetvis inte heller i vanliga fall). I detta fall skulle det kunna vara fråga om övergrepp i rättssak. Jag rekommenderar dig att göra en anmälan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?