FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott03/11/2017

Vad säger lagen om hot på grund av anmälan?

Hej.

Jag har blivit grovt misshandlad och jag valde att anmäla brottet. Jag fick samlat från hans anhöriga att jag kommer bli sönder slagen. De angav min adress och vilken port jag bor i samt att de ska döda min mamma och pappa. Dem berättade att de var vid min port här om dagen. Då undrar jag vad säger lagen?

Tack för erat Svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Brottsbalken.

Olaga hot

I 4 kap. 5 § framgår att man kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse då man hotar med brottslig gärning på ett sådant sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet.

Övergrepp i rättssak

Vidare framgår det av 17 kap. 10 § att den som med hot om våld angriper någon för att denne har gjort en anmälan döms för övergrepp i rättssak till fängelse. Det som vid bedömningen ligger till vikt här är att gärningspersonen (den du anmält och dess anhöriga som har hotat dig och din familj) har gjort detta på grund av att du har gjort anmälan. Vilket det framstår som i ditt fall.

Sammanfattningsvis är det inte enligt lagen en acceptabel handling att hota någon på detta vis pga. att man har gjort en anmälan (givetvis inte heller i vanliga fall). I detta fall skulle det kunna vara fråga om övergrepp i rättssak. Jag rekommenderar dig att göra en anmälan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo