Vad säger lagen om att mamma lämnar barnet på förskola när pappan har semester?

2019-06-21 i Barnrätt
FRÅGA
2 föräldrar som har gemensam vårdnad om 1 barn. Dom är inte längre tillsammans och barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Men vad säger lagen om att mamma lämnar på förskola även fast pappan har semester? Alltså när den är hennes tur att ha barnet.. Kan förskolan neka mamma att lämna barnet på "mammaveckan" för pappan har semester ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga särskilda lagregler om hur ett växelvist boende ska vara upplagt, t.ex. vem som ska lämna barnet på förskola. Det finns inte heller någon rätt för förskola att neka någon av föräldrarna att lämna barnet på förskolan.

Båda vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Det är alltså upp till vårdnadshavare att besluta i frågor om t.ex. lämnande på förskola.

Föräldrarna kan avtala om barnets boende, och kan i avtalet också bestämma närmare om hur boendet ska vara upplagt, t.ex. om barnets avlämnande på förskola. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner det (FB 6 kap. 14 a § andra stycket).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1347)
2019-12-11 Min son och mamman till hans barn kommer inte överens - vad ska vi göra?
2019-12-08 Vem äger minderårigs moped?
2019-12-07 Vem ärver ett barns försäkringsersättning?
2019-12-07 Förälders umgängesrätt med tonårsson

Alla besvarade frågor (75510)