Vad säger lagen om att mamma lämnar barnet på förskola när pappan har semester?

2019-06-21 i Barnrätt
FRÅGA
2 föräldrar som har gemensam vårdnad om 1 barn. Dom är inte längre tillsammans och barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Men vad säger lagen om att mamma lämnar på förskola även fast pappan har semester? Alltså när den är hennes tur att ha barnet.. Kan förskolan neka mamma att lämna barnet på "mammaveckan" för pappan har semester ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga särskilda lagregler om hur ett växelvist boende ska vara upplagt, t.ex. vem som ska lämna barnet på förskola. Det finns inte heller någon rätt för förskola att neka någon av föräldrarna att lämna barnet på förskolan.

Båda vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Det är alltså upp till vårdnadshavare att besluta i frågor om t.ex. lämnande på förskola.

Föräldrarna kan avtala om barnets boende, och kan i avtalet också bestämma närmare om hur boendet ska vara upplagt, t.ex. om barnets avlämnande på förskola. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner det (FB 6 kap. 14 a § andra stycket).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag tror att det frågeställaren undrar är samma sak som jag undrar, och svaret finns inte i ert svar. Jag tänkte försöka tydliggöra; Ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna, varannan vecka. Kan en förskola neka barnet barnomsorg på mammans vecka när pappan har semester, och kräva att barnet ska vara hos pappan istället med hänvisning till att pappan har semester? Det framgår i kommunen handlingar att vårdnadshavarna har var sitt platsinnehav.
2019-06-24 23:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1282)
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?
2019-09-20 Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?

Alla besvarade frågor (72978)