Vad säger EKMR och Barnkonventionen om klimatet?

FRÅGA
Reglerar europakonventionen och/eller barnkonventionen någon form av klimatpolitik?Tack på förhand.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna finns det ingen artikel som uttryckligen reglerar klimatet/miljön. Istället har EU ett antal klimatmål utsatta för 2030 och 2050. Du kan ta del av dessa samt övrig klimatpolitik från EU här.

I Barnkonventionen finns ingen direkt uttrycklig reglering för hur konventionsstaterna ska ställa sig till miljö- och klimatmål . Dock stadgas det att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för naturmiljön, enligt artikel 29 e). Man får istället främst vända sig till klimatkonventionen (United Nations Framework Convention on Climate Change, förkortad UNFCCC), som behandlar förpliktelser för konventionsstaterna att åtgärda klimatförändringar (som exempelvis att minska växthusgaserna i atmosfären). Du kan läsa mer om klimatkonventionen på Naturvårdsverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?