Vad säger avtalet?

2020-07-31 i Avtal
FRÅGA
Hej jag vill bara veta vad jag ska göra, jag sålde en Amerikansk cockerhane med fin stamtavla förra året till en kvinna för billigare summa för att jag skulle få para min hona med honom när hon var redo nu, en parning handlar om 3 häng. vi var överens hon fick köpa honom för 12000 mot att jag fick en parning. Det var mitt krav, vi skrev papper på det, men nu när jag skulle para skrev jag att jag behövde komma 3 dagar i rad, då säger hon du får 1 dag o så bestämde hon tid o dag... jag sa till henne att så kunde hon inte göra för då bryter hon avtalet. Men det brydde hon sig inte om, jag fick en dag varken mer eller mindre sa hon. Och när det är första gången för en hona vet man inte exakt vilken dag hon släpper äggen på. Jag ville spara hanens gener i honor hos mig. Men nu blev det inte så. Vad kan jag göra i detta fallet??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller principen om pacta sunt servanda, alltså att avtal skall hållas enligt 1 kapitlet 1 § avtalslagen. Vad som gäller här är tyvärr svårt för mig att säga. Det beror helt enkelt på vad som står i avtalet. Det är avtalstolkning som blir aktuellt här alltså. Om ni inte avtalat om hur många gånger du ska få försöka para hundarna så får man kolla på om man kan utröna en gemensam partsvilja. Alltså, kan du bevisa att, till trots vad avtalet utelämnar, att du skulle få försöka vid tre tillfällen. Det är också av vikt vem som skrev avtalet. Tvetydigheter tolkas oftast till dennes nackdel. Allmän branschpraxis och sedvänja kan också spela roll. Brukar man få försöka para tre gånger generellt när sådana avtal ingås.

Om ni inte kommer fram till en lösning så kan du begära att en domstol avgör tvisten. Om du vänder dig till en domstol är det tingsrätten som är första steget. Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Huvudregeln är att ansökan skickas till tingsrätten närmast där motparten bor.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89497)