Vad reglerar regeringsformen?

FRÅGA
Vad reglear regeringsformen om och vad detta får för påverkan på samhället?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeringsformen (RF) är en av Sveriges fyra grundlagar. I regeringsformen regleras bland annat det svenska statsskickets grunder, den ordning statsorganen ska verka i, de grundläggande fri- och rättigheterna, normgivningsmakten och hur den offentliga förvaltningen ska skötas.

Reglerna i regeringsformen genomsyrar i princip hela det svenska rättsväsendet och den svenska lagstiftningen. Till exempel måste domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap 9 § RF). Vidare är var och en enligt 2 kap 1 § regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad vissa grundläggande rättigheter. Om en domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i regeringsformen får den föreskriften inte tillämpas (11 kap 14 § RF).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (746)
2020-10-19 Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?
2020-10-13 Är motiveringen till ett beslut bindande?
2020-09-30 Hur gör man för att få en ändring av lagen som tillåtet sidor som Ratsit att publicera uppgifter?
2020-09-29 Kan man bli portad från en affär på grund av snatteri?

Alla besvarade frågor (85250)