Vad registreras i belastningsregistret och hur länge?

FRÅGA
Vad registreras i belastningsregistret ? och hur långt bak i tiden går man ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregister hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister (belastningsregisterlagen). Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och påföljder; du kan närmare läsa om vilka domar/följder som tas upp i 3, 4 och 4 a §§ belastningsregisterlagen. Om du uppfyller något av dessa förutsättningar ska ytterligare information införas enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister. I förordningens 2 § anges de allmänna uppgifter som belastningsregistret ska innehålla (t.ex. namn och personnummer) och i 3-9 §§ anges mer specifika krav på innehåll beroende på din dom/påföljd.

Hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret beror på påföljden, endast vissa uppgifter försvinner efter en viss tid, t.ex. om du frikänns för en åtalad gärning eller efter 5 år för böter. I 16-18 §§ belastningsregisterlagen kan du läsa närmare om hur länge informationen finns i belastningsregistret innan det tas bort.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91412)