Vad registreras i belastningsregistret och hur länge?

FRÅGA
Vad registreras i belastningsregistret ? och hur långt bak i tiden går man ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregister hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister (belastningsregisterlagen). Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och påföljder; du kan närmare läsa om vilka domar/följder som tas upp i 3, 4 och 4 a §§ belastningsregisterlagen. Om du uppfyller något av dessa förutsättningar ska ytterligare information införas enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister. I förordningens 2 § anges de allmänna uppgifter som belastningsregistret ska innehålla (t.ex. namn och personnummer) och i 3-9 §§ anges mer specifika krav på innehåll beroende på din dom/påföljd.

Hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret beror på påföljden, endast vissa uppgifter försvinner efter en viss tid, t.ex. om du frikänns för en åtalad gärning eller efter 5 år för böter. I 16-18 §§ belastningsregisterlagen kan du läsa närmare om hur länge informationen finns i belastningsregistret innan det tas bort.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?