vad räknas till mängden narkotika?

2020-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har nyligen fått en husrannsakan då det hittades cannabis i lägenheten. En stor del av det som hittades var gräs som jag redan har vapeat på, alltså finns det knappt någon thc kvar i materialet. Jag undrar därför om det fortfarande kommer att räknas till mängden narkotika?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt mig så borde det ändå räknas till mängden narkotika – även om du rökt det och det knappt finns något thc kvar. Så länge själva mängden finns kvar borde det alltså inte spela någon roll.

Hade du tillexempel konsumerat cannabisen (tex rökt upp det) – då hade det förmodligen inte räknats med i innehavet – eftersom det inte existerar rent fysiskt. I rättsfallet NJA 1983 s. 887 gällde frågan om ett innehav i direkt anslutning till konsumtion. I det rättsfallet räknades det inte som innehav och innehavet i anslutning till konsumtion räknades således bort.

Det är dock en gränsdragningsfråga som är svår att svara på. Jag gissar dock att det kommer att räknas med - så länge själva gräset finns kvar.

Hoppas du fick någorlunda vägledning!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (448)
2020-09-29 Innehav av en tom förpackning av ett narkotikaklassat läkemedel
2020-09-26 straffvärde för ungdom som rökt cannabis
2020-09-20 Är CBD narkotikaklassat?
2020-09-17 Vad är påföljderna för narkotikasmuggling och finns det några förmildrande omständigheter för en 17-åring?

Alla besvarade frågor (84538)