Vad räknas som våldtäkt?

FRÅGA
Hej, min fru berättade för ett tag sen att för 8 år sen träffade hon en kille. Det va första gången de sågs och det va även den första killen hon träffade efter sin första relation om det spelar någon roll. Hon berättade att de suttit och pratat om alldagliga saker i vardagsrummet och helt sonika hade killen frågat om de skulle ha sex. Hon säger nej men han fortsätter tjata och hon uppskattar att hon säger nej helt säkert över 10 gånger. Till slut blir hon så illa till mods så hon ställer sig upp, då flyger killen också upp och börjar fösa in henne i sovrummet där han fortsätter att tjata och hon säga nej ett tag till. Till slut börjar hon känna mer och mer rädsla och obehag så hon känner sig tvingad att gå med på det. Efteråt mådde hon dåligt, kände sig äcklad och skamsen etc, och gör fortfarande. Hon är än idag livrädd för den här personen. Min fråga är, va det våldtäkt eller va det inget brott iom att hon till slut sa "ja" även om hon hade sagt nej runt 20 gånger och fysiskt visat obehag tidigare?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Jag beklagar det som din fru genomgott, att bli tvingad till något man inte vill är inget som någon ska behöva utsättas för.


Våldtäkt
Brottet våldtäkt regleras i 6 kap. 1 § Brottsbalken. Där stadgas att om en person genomför samlag med någon som inte deltar frivilligt, så är det fråga om våldtäkt.

Hur ser man på frivillighet?
Frivilligheten bedöms både utifrån ord och handlande, men även på andra sätt som utifrån kroppsspråk, miner och situationen som helhet. Att din fru till slut sagt "ja" betyder därför inte att hon per automatik anses ha samtyckt till frivilligt samlag. Snarare talar hennes handlande, uppvisande av fysiskt obehag och hennes upprepade försök att säga nej till samlaget, starkt emot att samlaget anses ha skett frivilligt.

Även avsaknad av uttryck för samlaget, alltså om personen varken säger ja eller nej till samlag, ska tolkas som att deltagandet inte har skett frivilligt. Vidare måste frivilligheten gälla under hela den sexuella akten, vilket innebär att en person kan delta i samlaget frivilligt initialt, men om personen ändrar sig under akten ska denna vilja respekteras. Frivilligheten kan med andra ord ändras under akten, vilket är en lika viktig och relevant grund för våldtäkt. Det är därför viktigt att kommunicera med varandra och säkerställa att båda parter vill samma sak under hela samlaget.

Med andra ord räknas det bland annat som OFRIVILLIGT deltagande om:
- Personen säger nej till samlag
- Personen genom kroppsspråk eller miner uttrycker att den inte vill ha samlag
- Personen inte uttrycker att den vill delta i samlag (alltså krävs det INTE att personen säger nej eller genom kroppsspråk eller miner visar att denne inte vill delta, utan även avsaknaden av sådana uttryck ska tolkas som att deltagandet INTE har skett frivilligt)
- Personen deltar i samlag till följd av misshandel eller hot
- Personen blir utnyttjad som följd av dennes medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation
- Gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen


Vikten av samtycke och frivillighet - Riktlinjer i handlande
Om man vänder på det kan det snarare tänkas att det krävs av den som tar initiativ till samlag att försäkra att den andra personen frivilligt vill delta i samlaget, inte bara initialt, utan även under hela samlaget. En person som inte aktivt uttrycker att den vill delta i samlaget, kan alltså tolkas som att den inte deltar frivilligt. Därför är det av yttersta vikt att alltid säkerställa att båda parter vill samma sak under hela akten.

Med andra ord skulle din frus deltagande i samlaget sannolikt inte ses som frivilligt, men tyvärr är det ofta en fråga om bevisning.


Införande av oaktsam våldtäkt
Numera har vi även lagstadgat att i de fall gärningspersonen har varit grovt oaktsam i förhållande till den andra personens frivilliga deltagande i samlaget, kan denne dömas för oaktsam våldtäkt, 6 kap. 1 a § Brottsbalken. Detta kan ex. vara fallet när gärningspersonen misstänker att den andra personen inte vill delta i samlaget frivilligt, men ändå genomför den sexuella handlingen.

Riktlinjer i handlande
Det bör krävas att personen som tar initiativ till en sexuell handling säkerställer att den andra personen frivilligt vill delta. Finns det tecken som indikerar att personen inte frivilligt deltar, bör det ställas ytterligare krav på initiativtagaren att säkerställa att samlaget och det som sker mellan personerna är ömsesidigt frivilligt.

Som en avslutande kommentar kan nämnas att detta inte enbart gäller samlag, utan även sexuella handlingar över lag.Hoppas att svaret var till hjälp, ta hand om varandra!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll