Vad räknas som samboegendom och vem av oss får lägenheten?

Hej, jag ska försöka hålla mig så kort och precis som möjligt.

Jag hade en hyresrätt 2013, bodde där själv, träffade en tjej 2014 som var hos mig ofta.

Men hon var alltid folkbokförd på sin egna hyresrätt.

Under tiden vi började fatta tycke för varandra så köpte Jag inredning (som säng, soffa odyl) till lägenheten.

I April 2017 flyttade vi till en gemensam hyresrätt, har inte köpt mycket saker till lägenheten sen dess.

Nu börjar det vankas sitt slut och undrar vad sambolagen säger angående de prylarna som jag köpte i Min lägenhet, innan vi officiellt bodde ihop och hade olika folkbokföringsadresser med andra ord.

Har hon fortfarande rätt till delar av det eller endast delar av det vi köpt gemensamt sen vi flyttade ihop i April 2017?

Fråga nr 2 är avbetalningar, hon har efter vi flyttade ihop, tagit lån och köpt en bil.

Och jag har en avbetalning på en laptop.

Räknas det som egna saker och vi ska inte dela på något utav det eller faller det under sambolagen så att hon måste köpa ut mig ur bilen, och jag hon ur datorn?

Fråga nr 3 är lägenheten.

Båda står på kontraktet, båda vill ha lägenheten. Är det då upp till hyresbolaget att ta ett beslut vem som ska stanna?

Tacksam för svar, trevlig helg!

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Sambolagen. Jag tänker att jag delar upp dina frågor i ett avsnitt gällande möblerna, ett om avbetalningarna och sakerna kopplat till detta samt hur det fungerar kring lägenheten.

När anses man vara sambos

Första kravet för att något ska bli samboegendom är ju att man faktiskt är att anses som sambor. Kraven för det är att man:

- Stadigvarande bor tillsammans

- Är i ett parförhållande

- Har ett gemensamt hushåll, (1§ SamboL).

Utifrån dina uppgifter är det svårt att göra en fullständig bedömning, men som du ser så krävs det just att man stadigvarande bor tillsammans. Där brukar det krävas att man har en gemensam permanentbostad, att hon var skriven på en annan adress kan fungera som bevis men det innebär inte att ni inte kunde anses vara sambos. Det ska heller inte vara en alltför kortvarig boendelösning, runt 6 månader kan fungera som ett lägsta riktmärke.

Med gemensamt hushåll avser man att paret har någon typ av ekonomiskt samarbete eller ekonomisk gemenskap, samt att båda deltar i vardagliga sysslor.

Utifrån de uppgifter du gett så bedömer jag att ni inte var att ses som sambor under tidpunkten för att ni köpte möblerna och därmed har du inte köpt möblerna för er gemensamma användning, (3§ SamboL).

Men känner du att det jag ovan nämnt stämmer in på er så finns det en risk att det är att ses som samboegendom och förvärvat för gemensam användning, vilket skulle innebära om man bortser från eventuella skulder och annan samboegendom att värdet av dessa ska delas lika mellan er efter att era skulder har täckts, (14§ SamboL).

Är bilen och laptoppen samboegendom och hur man gör med avbetalningar

Vi kan inledningsvis konstatera att en bil inte är bostad eller bohag (möbler etc) och därmed inte är samboegendom, (6§ SamboL).

Dator faller inom begreppet inre lösöre och är därmed bohag, (6§ SamboL). Sen är frågan om ni köpte det för gemensam användning eller om det bara var för din egen skull, det avgör nämligen om det är samboegendom eller inte, (3§ SamboL). Vanligtvis blir det samboegendom men det finns två undantag som kunde vara aktuella i ditt fall:

- Om du uteslutande använder datorn, (6§ SamboL).

- Datorn används huvudsakligen för fritidsändamål, (7§ SamboL).

Huruvida något är samboegendom eller inte påverkar nämligen vad som gäller avbetalningar. Det är nämligen så om en skuld (i detta fall avbetalningarna) härrör sig till samboegendom så täcker man skulderna i beräkningen av andelar i samboegendomen, genom att täcka med samboegendom. Men är det varken förenad med en särskild förmånsrätt (specifik egendom, främst lös egendom som man innehar med panträtt eller intecknad fast egendom) och inte går att härleda till samboegendomen så är utgångspunkten att täckningen sker från den enskildas egendom och endast om det inte räcker till får man täcka med samboegendom, (13§ SamboL).

Det innebär att sannolikt ska skulderna från bilen täckas med hennes egna egendom i bodelningsberäkningen och datorn genom samboegendom.

Hur bestäms vem som får lägenheten

Vi kan först konstatera att eftersom det är en hyreslägenhet är det egentliga värdet av den egendomen noll. Vid bedömningen så kommer man se till vem av er som bäst behöver lägenheten, en förutsättning är att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, (16§ SamboL).

Här kan man till exempel se över möjligheten för er att byta till två mindre lägenheter, om en av er har större möjligheter att hitta en ny lägenhet, om någon har barn brukar detta även väga tungt för att denne ska få ta över lägenheten. Det är alltså inte hyresbolaget som styr denna bedömning.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia KinnunenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning