Vad räknas som köp av sexuell tjänst?

FRÅGA
Hej.Jag har några funderingar gällande köp av sexuell tjänst.Det sägs ju att det måste finnas någon form av sexuellt element i det hela för att klassassom sexuellt, men vad innebär det rent konkret?Jag menar, om jag exempelvis blir sexuellt tillfredsställd av att röra och kyssa en tjejs fötteroch betalar någon för att ställa upp, klassas det då som en sexuell tjänst?Allting sker helt påklätt och inget annat än detta sker.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Brottet köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § Brottsbalken, se här. Lagregeln säger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.

Frågan du ställer är alltså vad som räknas som en sexuell förbindelse. Det finns ingen definition på detta begrepp i lagtexten och ingen vidare vägledning i förarbeten eller praxis, det är därför en tolkningsfråga. I förarbetena till lagen framkommer att med sexuell förbindelse avses främst samlag men det räcker även med annat sexuellt umgänge. Doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) säger att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse.

Min egna tolkning av denna bestämmelse är att betala någon i syfte att bli sexuellt tillfredsställd, oavsett hur denna sexuella tillfredsställelse sker (dvs med eller utan beröring av könsorgan osv), är en sådan tillfällig sexuell förbindelse som avses i lagens mening. Jag anser därför att de förutsättningar som du beskriver i frågan innehåller ett sexuellt element i och med att personen som betalar faktiskt blir sexuellt tillfredsställd av köpet. Det torde därför enligt min mening anses som köp av sexuell tjänst och är därmed olagligt. Dock är detta som sagt en tolkningsfråga!

Hoppas mitt svar gav dig vägledning! Hör av dig om det är något mer du undrar över.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (347)
2021-01-12 Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?
2021-01-10 Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?
2021-01-05 Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?
2021-01-01 Sexualbrott och psykisk sjukdom

Alla besvarade frågor (88101)