Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?

2020-07-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag blev för några år sedan misshandlad, och 3 vittnen, för mig helt okända vittnen dök upp från andra sidan huset, jag blev målsägare de vittnade och fick ett litet straff+att han skulle betala mig en summa i skadestånd, ca 8000:-, sociala fick reda på detta och omvandlade mitt skadestånd till INKOMST, så hyra och andra utgifter gick till inkasso. Hur kan det vara möjligt att de kan få omvandla ett skadestånd för ett brott som någon har blivit fälld för, till en INKOMST. Man har ju inte tjänat några pengar direkt, utan blivit misshandlad.!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår att det här är en fråga som upprör många. Det som socialtjänsten ska räkna som inkomst eller inte är reglerat i socialtjänstlagen (SoL) under 4 kap. 1 a §. Lagrummet baseras på utgångspunkten som finns i SoL 4 kap. 1 § som säger att den som inte själv kan försörja sig eller tillgodose sina behov har rätt till ekonomiskt bistånd för sin livsföring och försörjning. Den springande punkten är alltså att kan man tillgodose sin livsföring på något annat sätt så är man skyldig att göra det.

Det kan t ex innebär att man får sälja en bostadsrätt, en bil eller andra tillgångar för att klara sitt uppehälle vilket såklart kan vara fruktansvärt för den enskilda individens frihet och självkänsla.

Undantaget från vad som inte ska räknas som inkomst finns alltså i SoL 4 kap. 1 a § som säger att hemmavarande barns och skolungdomars inkomster av eget arbete undantas. Det innebär alltså att mer eller mindre allt som en person kan räkna som tillgångar räknas som inkomst. Det innefattar alltså skadestånd, lån, gåvor, inkomst av försäljningar m.m.

Det finns ett undantag i SoL 4 kap. 2 § som säger att socialtjänsten får ge bistånd utöver vad som anges i 1 § om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t ex vara att tillåta en person att ha kvar sin bil för att möjliggöra transporter till och från arbete om inga kollektiva transportmedel finns men det är en bedömning som socialtjänsten vid varje kommun gör i ett givet ärende.

Dessvärre verkar det alltså som att kommunen på din hemort inte ansett att ditt skadestånd varit nog skäl att ändå ge dig bistånd utan tyckt att du ska klara dina kostnader på det och därför inte haft rätt till biståndet. Ansöker du på nytt så får du såklart ett nytt beslut för kommande månader baserat på den situationen som råder då.

Hoppas att du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89824)