Vad räknas som hets mot folkgrupp?

2019-08-30 i Övriga brott
FRÅGA
Är det hets mot folkgrupp att göra narr av homosexuella?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Där står att "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."

För att man ska göra sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp krävs alltså att vissa förutsättningar är uppfyllda: 1. Det måste röra sig om ett spridande av meddelande eller uttalande. 2. Det måste röra sig om hot eller missaktning. 3. Spridandet måste ske på allmän plats. 4. Det krävs att meddelandet sprids till fler än ett fåtal personer. Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att brottet hets mot folkgrupp ska aktualiseras. Faller det på en av dessa, så är inte förutsättningarna för att dömas för hets mot folkgrupp uppfyllda.

Att göra narr av homosexuella kan alltså leda till att man blir dömd för hets mot folkgrupp, det beror på hur det har skett, och om ovan redogjorda förutsättningar är uppfyllda.

Hoppas jag kunde svara på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82582)