Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?

2021-04-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,Min pappa har gått bort och nu skall en bouppteckning göras. Jag och mina 2 systrar är särkullsbarn. Vi skall kräva vår arvs/laglott.Det finns en bil som var skriven på pappas fru! Skall värdet av den räknas in i pappas tillgångarar?Samma fråga vad gäller fonder som står i hans frus namn. (köpta under deras äktenskap). Om så är fallet vilken paragraf kan jag hänvisa till? Det fanns inget testamente eller äktenskapsförord!Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om värdet av dels bilen, dels fonderna, ska räknas in som en del av er fars tillgångar.

Arv- och testamentefrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), medan regler om egendom inom äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att egendom delas lika mellan makarna

När någon avlider är huvudregeln att en bodelning ska ske (23 kap. 1 § andra stycket ÄB, 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning görs skillnad mellan giftorättsgods, vilket är egendom som ska delas lika mellan makarna, och enskild egendom, dvs egendom som endast tillhör den ena. Utgångspunkten är att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte uttryckligen har förbehållits som enskild egendom, eller att ett sådant förbehåll uppkommit genom lag (7 kap. 1 §, 7 kap. 2 § ÄktB).

Det framgår av din fråga att det inte finns något äktenskapsförord. Av din beskrivning att tolka framstår det inte heller som att bilen eller fonderna har mottagits som en gåva, eller erhållits genom ett tidigare testamente, med villkor om enskild egendom. Om så är fallet är både fonderna och bilen att se som giftorättsgods och ska därför räknas in i bodelningen mellan er far och hans fru. Det som tillfaller er pappa genom bodelningen är det som räknas in i hans kvarlåtenskap.

Relevant regel

Den paragraf som reglerar det hittills sagda är framför allt 7 kap. 1 § ÄktB (En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom). Efterföljande 7 kap. 2 § ÄktB tar sikte på under vilka situationer enskild egendom uppkommer.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?