Vad räknas som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Min farmor gick nyligen bort, och eftersom min far dog för många år sedan har jag och min bror rätt till en del av arvet efter henne. Saken är den att de andra arvingarna (hennes två levande barn) har fått en sommarstuga i gåva av henne. De ska ha fått den för ungefär 15 år sedan. En av dem ska sedan ha skänkt sin del vidare (till ett av sina barn). Vad jag undrar är om det enligt lagens mening räknas som ett förskott på deras arv, eller om sommarstugan ifråga kommer exkluderas ur arvsprocessen?Noterbart är att min farmor tidigare har sålt en villa, som värd många gånger mer, för ett par hundratusen kronor till ett av sina barn. En villa som hon sålde vidare för en betydligt högre summa. Men jag antar att det inte går att hävda att det är ett förskott på arvet?/lurat barnbarn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om sommarstugan räknas som ett förskott på arv, vilket regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv gäller endast bröstarvingar enligt 6 kap. 1 § ÄB och de är enligt 7 kap. 2 § ÄB skyldig att avräkna vad de fått i förskott på sitt arv på sin laglott. Vem som är bröstarvinge regleras i 2 kap. 1 § 1 st. ÄB och är arvlåtarens avkomlingar i nedåtstigande led. Du och din bror är därmed också bröstarvingar då er far är avliden.

Enligt samma paragraf ska det som arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits vid gåvan.

En aspekt man måste ta hänsyn till är om sommarstugan var giftorättsgods eller inte. Om sommarstugan var giftorättsgods ska det enligt 6 kap. 1 § 2 st. ÄB göras en avräkning av denna på arvet från den först avlidne maken. Om arvet efter denna inte räcker till, ska resterande del avräknas på arvet efter din farmor. Detta gäller dock inte om stugan var enskild egendom.

Hur avräkningen på förskottet ska göras om det skulle vara enskild egendom regleras i 6 kap. 3 § ÄB. Där framkommer det att avräkningen ska ske efter egendomens värde då mottagaren av gåvan tog emot denne. Det är alltså värdet sommarstugan hade för 15 år sedan som ska avräknas på deras lotter. Om sommarstugans värde skulle överstiga deras arvslott, är syskonen dock inte skyldiga att återbetala resterande summa, de får då istället ingenting i arv enligt 6 kap. 4 § ÄB. Beloppet som avräknas på deras arvslotter går då över på övriga arvingars lotter enligt 6 kap. 5 § ÄB.

Med vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1141)
2020-09-26 Ge fastigheten som gåva till ett av barnen
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?
2020-09-23 Vad gäller vid förskott på arv?
2020-09-20 Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?

Alla besvarade frågor (84370)