Vad räknas som ett beslut av en myndighet?

2017-10-08 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad räknas som ett beslut av en myndighet? Exempel jag begära att migrationsverket skall pröva om mitt ärende kan prioriteras. Hänvisar till inskickade läkarintyg och dylikt. Chefen på enheten svara att han tittat på mitt ärende och det går inte att prioritera detta. Är hans beslut? Borde det i så fall vara möjligt att överklaga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som utgör ett överklagbart beslut från en förvaltningsmyndighet regleras inte i lag. Dock framgår det utav praxis och avgörandet i fallet RÅ 2004 ref 8 utgör här ett bra exempel.

För att beskedet ska anses vara ett överklagbart beslut krävs det att det uppfyller en viss yttre form. Beskedet måste vara handlingsdirigerande och ha verkningar för dig som berörd part (RÅ 2004 ref 8). Detta är en bedömningsfråga. Handlingsdirigerande innebär att myndigheten vill påverka ett visst handlande. Det verkar tveksamt om beskedet, om att ditt ärende inte kommer prioriteras, verkligen är handlingsdirigerande. Huruvida beskedet har verkningar för dig som berörd part beror på vad effekterna för dig blir utav att ärendet inte kommer prioriteras.

Vidare krävs i regel att beskedet är skriftligt eller på något vis dokumenterat, trots att det inte finns specifika formkrav för ett beslut. Detta är eftersom det annars blir svårt att överklaga muntliga eller konkludenta uttalanden (RÅ 2004 ref 8).

Andra tecken som kan tyda på att det är ett överklagbart beslut är om myndigheten benämner sitt besked/meddelande som ett beslut och på något vis underrättar parten om hur denna kan överklaga, d.v.s. lämnar en överklagandehänvisning. Myndigheter ska nämligen underrätta berörd part om hur denna kan överklaga ett beslut som går denne emot (21 § andra stycket förvaltningslagen).

Om det rör sig om ett myndighetsbeslut är det möjligt att överklaga beslutet under förutsättning att beslutet angår dig och det är överklagbart (22 § förvaltningslagen). För att det ska vara överklagbart krävs det att beslutet är betungande. Att myndigheten inte valt att prioritera dig skulle kunna anses som betungande om det finns goda skäl till att din ansökan borde prioriteras. Baserat på den information jag har fått av dig ser jag det dock som svårt att påstå att beskedet du fått skulle uppfylla den yttre form som man syftar på att myndighetsbeslut ska uppfylla. Om beskedet däremot uppfyller ovanstående tecken på ett myndighetsbeslut är det möjligt att det rör sig om ett överklagbart beslut.

Förvaltningsmyndigheter har även en långtgående serviceskyldighet, (4 § förvaltningslagen), och du borde därför kunna vända dig till myndigheten och fråga om du kan överklaga deras besked.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?