FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning12/08/2020

Vad räknas som en skälig hyra när man hyr i andra hand?

Hej! Jag bor i ett studentrum i andra hand (hyresrätt). Lägenheten är möblerad och därför har hyresgästen med förstahandskontrakt lagt på en kostnad på 10% på hyran. Hyran som jag betalar är dock 9månadershyran inkl 10% på den. Det är således mycket mer än 12månadershyran. Jag kan bara bo här i 5 månader och således får jag inte del av någon "gratis månad". Betalar jag för mycket i hyra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 12 kap. jordabalken finns bestämmelser om hur mycket hyra hyresvärden får ta ut.

Hyran måste vara skälig

Den hyra som du betalar måste vara skälig (12:55 första stycket JB). När man hyr i andra hand innebär det i princip att hyran inte får överstiga det som förstahandshyresgästen betalar i hyra, plus tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Tillägg för möbler och annan utrustning får max vara 15% av den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg för andra nyttigheter (t.ex. el eller internet) får inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar (12:55 fjärde stycket JB).

Jag kan inte göra någon bedömning av om den hyra du betalar är skälig eftersom att jag inte har tillräckligt med uppgifter om den hyra du betalar. Att hyresvärden har lagt på en kostnad om 10% för möbler är dock okej enligt lag.

Du kan vända dig till hyresnämnden

Det du kan göra om du tycker att du betalar för mycket i hyra är att vända dig till hyresnämnden med en ansökan om återbetalning av hyra. Hyresnämnden gör då en prövning av om din hyra är skälig. Om hyran bedöms oskälig har du rätt att få tillbaka det du har betalat utöver ett skäligt belopp. Du kan också ansöka om att få din hyra sänkt för den fortsatta hyrestiden (12:55 f JB).

Du kan ansöka om återbetalning av hyra redan under hyrestiden. Du måste dock göra det senast tre månader efter att du lämnat lägenheten (12:55 fjärde stycket JB).


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare