Vad räknas som annan ort vid uthyrning av bostad?

Jordabalken 12 kap § 40

40 § En hyresgäst får hyra ut eller på något annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Tillstånd ska lämnas om

hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden,

Min dotter har en lägenhet på Lidingö och ska studera vid Uppsala Universitet. Frågan är vad "på annan ort" innebär i avstånd/restid. Hittar ingen skrivelse om detta och undrar om det finns någon praxis. Hennes restid enkel väg blir 1,45 till drygt 2 timmar. Vet att hyresvärden är kinkig så det vore bra att veta om Hyresnämnden sannolikt anser att Uppsala innebär "på annan ort" i förhållande till Lidingö. Stort tack på förhand :-)

Lawline svarar

Hej och väkommen till Lawline med din fråga!

När hyresvärden inte lämnar tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort kan du som hyresgäst söka tillstånd hos hyresnämnden som kan lämna tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort. Det finns några fall från arbetsdomstolen, men även lagkommentarer som definierar ''annan ort''. Med ''annan ort'' brukar avses ett pendlingsavstånd på c:a 45 min. Du nämner att en enkel resa tar nästan 2 timmar, vilket talar för att det avståndet är såpass långt att det räknas som annan ort. Detta kan dessutom jämföra med Stockholm och Uppsala, som också räknas som olika orter (Lidingö räknas som Stockholm).

Ett av skälen då hyresnämnden ska medge andrahandsuthyrning är om hyresgästen tillfälligt studerar på annan ort. Att det ska finnas beaktansvärda skäl innebär att hyresgästens skäl ska vara av en viss styrka för att godtas. Hyresgästen ska kunna visa att hen har ett behov av att ha kvar lägenheten/anknytningen till lägenheten.

Om din hyresvärd inte ger tillstånd är min rekommendation att du vänder dig till hyresnämnden där du kan söka nytt tillstånd. Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången och du får sedan ansöka om ett nytt tillstånd varje. Dock finns det undantagsfall där det ges tillstånd tre år i rad.

En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om:

* Vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress)

* Vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress)

* Vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd.

* Varför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör helst framgå av en handling som bifogas)

* Orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå.

Sammanfattningsvis räknas Uppsala som en annan ort och bedöms vara ett beaktansvärt skäl till att få hyra ut i andra hand.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo