Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

2020-12-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
https://lawline.se/answers/en-tillfallig-inkomsts-paverkan-pa-forsorjningsstodets-storlekVi fann detta svar lite kryptiskt. Speciellt rörande återbetalning från butik på grund av skadad vara. Skall man tolka svaret så har men ingen nytta av konsumentlagen. Därför ersättning / återbetalning skall jämställas med inkomst. Så försörjningsstöd = ingen konsumenträtt. I försörjningsstöd ingår att man skall köpa kläder för sin egna del av bidraget. Men visar det sig att kläderna var fel, så har man helt plötsligt en EXTRA inkomst. Vi fattar inte. Inga nya pengar har tillkommit. Hur kan man bara för att man har försörjningsstöd blev fråntagen konsumenträtten?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag tolkar din fråga som huruvida det verkligen är sant att återbetalningen ska räknas som en inkomst vid beräkningen av försörjningsstödets storlek (4:1 socialtjänstlagen).

Vid bedömningen av försörjningsstödets storlek ska personens förmåga att tillgodose sina behov på annat sätt vägas in. Om det är så att behovet av försörjningsstödet kan tillgodoses på annat sätt ska även detta räknas in i bedömningen. Andra tillgångar, som inte är inkomster i samma bemärkelse som en lön, räknas på så vis in i bedömningen av försörjningsstödet.

Jag har lite svårt att tyda den ursprungliga frågan ni länkat till, men vad jag tolkar det som har grannen fått 8000 kr i ersättning/ skadestånd och 500 kr för en retur eller liknande på något köp. Detta är dessvärre båda tillgångar som kommer räknas in i bedömningen om huruvida personen kan tillgodose sitt behov på annat sätt (vilket framgår av bland annat förarbeten till lagen, Prop. 2000/01:80 s 94).

Om det rör sig om en engångssumma ska dock naturligtvis inte dessa tillgångar räknas som en inkomst. Är det så att grannen har fått ett beslut där socialnämnden räknat engångssummor som en månadsinkomst, kan det vara anledning för grannen att överklaga beslutet.

Jag hoppas mitt svar klargjorde ett och annat och att det löser sig för grannen.

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (629)
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut

Alla besvarade frågor (91196)