Vad räknas gåvorna från min pappa som?

2020-05-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mamma dog 2017 och tillgångarna skrevs över på min pappa. Min syster som också gått bort har 2 barn och det har jag också. Pappa delade ut 600000 till mej och 200000 till vardera barnbarnet. Vad räknas det som?Sedan fick jag 650000 av pappa för att jag tog hand om honom. Han sa att det var av de 50% som han ärvde efter henne.Vad räknas det som?Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att din pappa ärvde alla din mammas tillgångar när hon dog, samt att han sedan gav bort delar av tillgångarna till dig och till din systers barn.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar, som innehåller regler om arv.

Gåvorna räknas som förskott på arv

Det korta svaret på din fråga är att de två gåvor som du har fått från din pappa räknas som förskott på arv. Även hans gåvor till din systers två barn betraktas som förskott på arv.

Jag kommer nu att förklara vad det beror på och vad det innebär.

Arvsordningen efter din pappa

Inledningsvis vill jag förklara hur arvsordningen efter din pappa ser ut.

Ni är bröstarvingar till din pappa

Din pappa har tre bröstarvingar – du och din systers två barn. Ni tre har rätt att ärva honom när han dör (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Din systers två barn ärver din pappa i din systers ställe på grund av den så kallade istadarätten, som medför att hennes arvsrätt har övergått till dem i samband med hennes död (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

De kommer att få dela lika på den arvslott som skulle ha blivit hennes.

När din pappa dör ärver ni även din mamma i form av efterarv

Ni tre har rätt till efterarv, eftersom din pappa ärvde alla din mammas tillgångar när hon dog. Efterarvet innebär att ni får ärva din mamma i efterhand när din pappa dör (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Ni ärver alltså dem båda vid samma tillfälle.

Som utgångspunkt ska först hälften (50 %) av din pappas tillgångar tillfalla er tre i efterarv efter din mamma. Du får hälften av hälften (25 %) och din systers två barn får dela på den andra hälften (12,5 % var).

Sedan sker samma uppdelning av den andra hälften (50 %) av din pappas tillgångar, som motsvarar ert arv efter honom.

I slutändan ska du därmed ha ärvt totalt hälften av tillgångarna som han efterlämnar (50 %) medan dina syskonbarn ska ha delat på den andra hälften (25 % var).

Gåvorna är förskott på arv eftersom ni är bröstarvingar

De gåvor som din pappa har gett till dig samt till din systers två barn är att se som förskott på arv, eftersom ni är hans bröstarvingar.

Gåvor till bröstarvingar förutsätts nämligen vara förskott på arv, så länge din pappa inte uttryckligen har sagt att gåvorna inte ska räknas som det (6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Värdet av gåvorna ska avräknas från era delar av arvet

Vad innebär då detta?

Jo, det medför att förskotten som du och din systers barn har fått ska avräknas från ert arv efter din pappa (6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Det görs genom att din pappas tillgångar vid hans död fiktivt ökas med värdet av de förskott som du och dina syskonbarn har fått. Sedan minskas era respektive delar av arvet med vad ni har fått i förskott (6 kap. 5 § ÄB).

Det är gåvornas värde vid gåvotillfället som ska användas vid beräkningen (6 kap. 3 § ÄB).

Du ska som utgångspunkt inte behöva lämna tillbaka någon del av gåvorna

Som utgångspunkt behöver du inte lämna tillbaka det som du har fått i gåva om ditt förskott överstiger din del arv arvet i värde (6 kap. 4 § ÄB).

Det finns dock ett undantag från det i form av det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § första stycket ÄB).

Regeln skyddar din systers två barns rätt till sina laglotter, om de riskerar att inte få ut sina laglotter på grund av gåvorna som din pappa har gett till dig. Laglotterna utgör hälften av deras arvslotter, som i sin tur består av deras delar av det totala arvet (7 kap. 1 § ÄB).

Jag nämnde innan att barnen gemensamt har rätt till den ena hälften (50 %) av tillgångarna som din pappa efterlämnar, och att de ska dela lika på den hälften (25 % var). Delarna om 25 % är då deras arvslotter, medan hälften av arvslotterna om 12,5 % är deras laglotter.

Laglottsskyddet är endast aktuellt om gåvorna kan likställas med testamente

Det förstärkta laglottsskyddet är dock endast aktuellt om din pappa gav dig någon av gåvorna under omständigheter som kan likställas med att han testamenterade dem till dig (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Det gäller till exempel om han gav dig en gåva med vetskap om att han snart kommer att dö. Jag kan tyvärr inte bedöma hur sannolikt det är att regelns krav anses vara uppfyllda i ditt fall.

Din systers två barn måste väcka talan mot dig i domstol om de vill åberopa det förstärkta laglottsskyddet när din pappa har dött. De har ett år på sig att göra det efter att hans bouppteckning har avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

De två gåvorna som du har fått från din pappa räknas som förskott på arv. Det gör även hans gåvor till din systers två barn.

Detta beror på att ni är din pappas bröstarvingar och att hans gåvor därmed förutsätts vara ett förskott på arv, så länge han inte uttryckligen har sagt något annat.

Följden blir att era delar av arvet efter honom ska minskas med värdet av de gåvor som ni har fått, när arvet fördelas efter hans död.

Som utgångspunkt ska du inte behöva lämna tillbaka någon del av gåvorna som du har fått, för det fall att gåvornas värde överstiger värdet av det arv som ska tillfalla dig när din pappa har dött.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1182)
2021-01-24 Förskott på arv
2021-01-24 Förskott på arv?
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt

Alla besvarade frågor (88463)