Vad räkas som ringa narkotikabrott?

Hej, Jag blev tagen av polisen med 1 gram cannabis och var påverkad under perioden. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra eller hur jag kommer dömas då det är min första gång samt att jag inte har något på registret tidigare. Jag kommer troligtvis bli bötad men vet inte hur mycket eller ifall de ens hamnar på mitt register. Klassas det som eget bruk eller ringa narkotika och vad kommer att hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).


Vad krävs för att dömas för narkotikabrott?

För narkotikabrott döms den som utan lov innehar eller använder narkotika om detta sker uppsåtligen (1 § punkt 6 NSL). Med uppsåt menas att man gör något medvetet med ett syfte att åstadkomma en viss effekt. Att gärningen skedde med uppsåt förutsätter därför att du hade insikt att det var en brottslig gärning att inneha samt bruka cannabis men att detta ändå inte hindrade dig från att begå brottet. 


Vilken grad av narkotikabrott?

Det finns olika grader av narkotikabrott, men i ditt fall verkar ringa narkotikabrott vara mest relevant. I praxis kan man se att gränsen för narkotikabrott av normalgraden är ungefär 50 gram cannabis. Mängder under denna gräns blir vanligen rubricerat som ringa narkotikabrott. Att du blev tagen med 1 gram cannabis talar alltså för att narkotikabrottet är ringa.


Vad för straff kan bli aktuellt för ringa narkotikabrott?

För ringa narkotikabrott är böter den vanligaste påföljden. Utgångspunkten är att man dömer ut böter i form av dagsböter (25 kap. 1 § BrB). Hur stor dagsboten är bedöms utifrån din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap, 2 § BrB). Hur många dagsböter som ska dömas ut är beroende av hur allvarlig brottsligheten är.


Hamnar brottet i ditt register?

Ringa narkotikabrott kan hamna i belastningsregistret. Uppgifter om böter lagras och är synliga i belastningsregistret i 5 år efter domen eller motsvarande beslut (17 § p.9 lagen om belastningsregistret).


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”