Vad påverkar ersättningsbeloppet av studiemedel?

2016-01-25 i CSN
FRÅGA
Om jag har fullmakt i en bostadsaffär, där min bror säljer en fastighet. Jag studerar, det gör inte min bror. I och med att min bror är säljare av fastigheten, kommer han få summan utbetald till sig och han kommer även att deklarera och skatta på summan. Tanken var sen att vi skulle dela på vinsten av affären, och att han ska sätta över 50% av summan till mig.Min fråga är då, ifall jag får den här summan (som är större än de tillåtna beloppet för att bibehålla CSN), kommer det att göra att jag blir återbetalningsskyldig till CSN? Med andra ord: räknas en vanlig överföring av pengar som inkomst på något sätt, och kan detta göra att jag blir återbetalningsskyldig?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om studiemedel finns i studiestödslagen (1999:1395). I lagens 3 kap. regleras utbetalning av studiemedel. I 11 § anges studiemedlets storlek. Vidare uppges i 16 § följande - Studiemedel med fullt belopp enligt 11 § får lämnas bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp.

Du uppger att det belopp som du kommer att motta är högre än vad som tillåts av CSN. I 18 § anges - Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet ska det belopp som får lämnas enligt 11 § minskas med 61 procent av den överskjutande inkomsten. D.v.s ditt studiemedel kommer att vara lägre. Om du redan har fått ut studiemedel trots att din inkomst överstigit fribeloppet blir du återbetalningsskyldig för detta enligt 5 kap. 1 §.

Detta förutsätter dock att beloppet du har fått överfört är att räkna som en inkomst. I 19 § stadgas följande - Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.

D.v.s. det som räknas som inkomst är överskott från tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt. En försäljning av fastighet är att betrakta som en sådan inkomst. Dock är det din bror som är ägare av fastigheten, den som står för försäljningen och betalar hela skatten på kapitalvinsten. Att du har haft en fullmakt för att hjälpa honom med försäljningen kan inte påverka hur det belopp som du sedan får överfört till dig ska betraktas. Överföringen torde betraktas som en gåva, förutsatt att den inte utgör ett vederlag för att du hjälpte till med affären.

En gåva räknas inte som en inkomst. Beloppet kommer därför inte att påverka beloppsnivån på ditt studiemedel. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom CSN (57)
2020-08-18 ​Kan du få a-kassa som student under sommaren ifall du förlorat jobbet?
2020-06-30 Rätt till CSN då man ska studera fjärde året på gymnasiet
2020-06-30 Måste jag betala CSN:s återkrav innan förvaltningsrätten beslutat om min överklagan?
2020-06-26 Vad händer med CSN om jag inte har tillräckligt med hp?

Alla besvarade frågor (85256)