FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/02/2018

Vad omfattar VD:s arbetsuppgifter?

Hej!

Jag är delägare och styrelseordförande i en privat aktiebolag. Vi är två personer som äger var och en 50% av aktier. Jag undrar om vi registrerar någon i bolagsverket som verkställande direktör, vad har hon som makt ( inte roll) över bolaget . Kan hon göra saker och bestämma själv och skada på något sätt oss?

Blir tacksam för snabb svar.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsuppgifter för en i aktiebolag verksam VD regleras i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (aktiebolagslagen). Den verkställande direktören ska sköta bolagets löpande förvaltning, dvs. åtaganden som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet. Vad som utgör löpande förvaltning följer av bolagets storlek och verksamhet. VD:n har även rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande de uppgifter som följer av den löpande förvaltningen. VD:n får även utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder av ovanligt slag eller stor betydelse, i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan oväsentligt olägenhet. VD:n ansvarar även för bokföringen och medelsförvaltningen.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?