Vad och vem har särkullbarn rätt att ärva?

Maken och jag gifte oss 1989. Han har två särkullbarn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Maken är 20 år äldre än mig och kommer troligen att gå bort före mig, men det vet man aldrig.

Vi tänker skriva ett testamente där särkullbarnen bara får sin laglott om maken går bort först.

Jag vill börja spara seriöst för att ha en del efter pensionen men har ingen lust att slita för att sedan behöva dela mina pengar med särkullbarnen. Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom? Om jag skulle gå bort före min man vill jag att min make får dessa tillgångar, före innan våra gemensamma barn får dem.

Jag vill alltså bara skydda pengarna från särkullbarnen, inte maken.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska skydda din egendom (pengar/fonder/aktier) från din makes särkullbarn, om du går bort före din make.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att den efterlevande maken får all egendom efter den avlidne (3 kap 1 § ÄB). Detta innebär att dina tillgångar kommer gå till din make om du går bort före honom. Det är först vid din makes bortgång som era gemensamma barn kommer att få ut sitt arv efter dig, ett så kallat efterarv (3 kap 2 § ÄB).

När du går bort kommer din make att få en viss egendom efter dig på grund av sin giftorätt och en viss egendom i arv. Den andel av egendomen han får i arv kommer han inneha med fri förfoganderätt (3 kap 2 § första stycket ÄB). Denna andel anses härröra från dig, och han får till exempel inte testamentera bort den egendomen eller skänka bort den i gåva. Vid din makes bortgång kommer alltså en viss andel av hans kvarlåtenskap anses härröra från dig. Det är denna andel som kommer tillfalla era gemensamma barn som arvet efter dig. Resterande andel av din makes kvarlåtenskap utgör arvet efter honom och kommer tillfalla hans särkullbarn och era gemensamma barn som arvet efter honom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”