Vad när man blir tagen för snatteri i kassan?

Jag (16 åring) snattade på en butik för en vara på cirka 20kr, blev tagen när jag gick ut ur kassan av en civilpolis? Jag är lite osäker men jag tror att de var en sådan. Han drog in mig i ett rum och bad mig visa min legitimation och berätta var jag bor osv. Det skedde ganska snabbt och sedan släppte han ut mig när vi skrivit klart på ett papper, han sa att jag skulle få ett brev inom kort med böter eller något liknande. Det har nu gått cirka 6 veckor sedan det hände och jag har ännu inte fått något brev, vad har hänt? Har brottet lagts ned?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag utgå från bestämmelser som återfinns i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).


Har ett brott begåtts?

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada till stöld (8 kap. 1 § BrB). Om värdet är ringa döms man istället för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Om det är fråga om ett värde som understiger 1250 kr är huvudregeln att det är fråga om ringa stöld. Jag tolkar omständigheterna i ditt fall som att du blev tagen när du gick genom kassan och inte efter det att du hade passerat, antingen en kassaspärr eller larmbåge. I detta fall har du inte begått något brott och kommer inte att lagföras för gärningen, eftersom att ringa stöld inte är en gärning som är straffbelagd på försöksnivå (8 kap 12 § BrB). Notera att detta bara gäller ringa stöld, dvs försök till stöld när värdet på det tillgripna överstiger 1250 kr är kriminaliserat och utgör ett brott.


Har brottet lagts ned?

Om det är så att ett brott har begåtts, och i sådana fall ringa stöld, kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Åklagaren skickar då hem ett brev till dig där du får erkänna gärningen och bekräfta att du godtar straffet (48 kap. 9 § RB). Om du gör detta kommer åklagaren inte väcka åtal.


Det är svårt att svara på hur lång tid det tar att få besked om strafföreläggande. Eftersom det verkar röra sig om en situation som bör kunna utredas relativt enkelt är det min uppfattning att du redan borde fått hem ett brev om strafföreläggande, om sex veckor passerat sedan gärningen. Detta är dock inget som går att svara på med säkerhet. Med hänsyn till att värdet endast uppgår till 20 kr och att det utifrån de omständigheter du beskriver, verkar vara fråga om försök till ringa stöld kommer du inte lagföras för detta. Situationen ser dock annorlunda ut om stölden bedöms som fullbordad och det kommer i detta fall sannolikt bli fråga om minsta möjliga dagsbot, dvs 1500 kr eller om det finns särskilda skäl 750 kr (25 kap. 2 § BrB).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo