FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB12/06/2020

Vad menas med stöld?

Vad menas med stöld enligt lagen ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Stöld är ett tillgreppsbrott som innebär att någon tar någonting från en annan person med syfte att behålla det för sig själv eller sälja det eller dylikt. Tillgreppsbrotten finns i Brottsbalkens (1962:700) 8 kapitel.

För att det ska kunna vara stöld krävs alltså att man utan lov tagit någonting av ekonomiskt värde (tex en hund, en guldklocka, ett par jeans etc). Se 8 kapitlet 1 § BrB. Straffet för stöld är högst två år.


Det skulle kunna vara så att värdet på det som blir stulet inte är så högt att det kan sägas vara nödvändigt med straffsatsen i 8 Kapitlets 1 §, och då finns det i 8 kapitlets 2 § en regel som säger att om det tillgripnas värde och omständigheterna i övrigt talar emot att det skulle vara en stöld av normalgraden, så är stölden att anse som ringa. Förut kallades ringa stöld för snatteri. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

Gränsen mellan ringa stöld och stöld av "normalgraden" brukar dras vid 1 000 kronor om stölden sker i butik. De stölder som understiger det beloppet klassas alltså i regel som ringa stöld.

Det finns även grov stöld i 8 kapitlet 4 § som medför ett längre straff - lägst sex måander och högst sex år.Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att återkomma med ytterligare funderingar.

Aram ShokorRådgivare
Hittade du inte det du sökte?