Vad menas med speciallag?

FRÅGA
Vad menas med specialrättslig lagstiftning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag förklara vad som menas med speciallag, även kallad lex specialis i förhållande till en annan lag (ramlag), även kallad lex generalis.

Vad innebär speciallag - lex specialis?

Lex specialis innebär att en speciallags bestämmelser på ett visst specifikt område ska tillämpas och ha företräde framför en ramlags bestämmelser.

Förhållandet mellan dessa lagar brukar också kallas lex specialis, respektive lagar som är lex generalis.

Exempel på speciallagstiftning respektive ramlag

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, medan lagen om vård av missbrukare (LMV), samt lagen om vård av unga (LVU) är speciallagstiftning. I SoL regleras allmänna bestämmelser som styr socialtjänstens arbete. Samtidigt som det finns speciallagstiftning inom området: LVM och LVU.

Att SoL är av karaktären lex generalis innebär att lagen sätter upp ramarna för området: socialtjänsten, medan LVM och LVU har mer specifika regler för vad som gäller i dessa typer av ärenden och vars regler har företräde framför SoL.

Med andra ord ska speciallag gå före vanlig ramlag - om speciallagen har mer specifik reglering beträffande samma område/ärende som ramlagen.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (648)
2020-01-24 Kan jag sälja alkohol på en privat fest?
2020-01-24 Relevanta rättsområden för olovligt bortförande av barn
2019-12-31 Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt
2019-12-30 Grundlag, lag och förordning

Alla besvarade frågor (76518)