Vad menas med ringa fall i läkemedelslagen?

I läkemedelslagen står det "i ringa fall ska det inte dömas till ansvar". Innebär detta, rent praktiskt, att man kan inneha en mindre mängd receptbelagda läkemedel utan recept utan att dömas för det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du syftar på formuleringen, "I ringa fall ska det inte dömas till ansvar", i 16 kap. 1 § andra stycket läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en lag som definierar vad läkemedel är och vad som gäller vid tillverkning, hantering och försäljning av läkemedel. Lagen tar också upp ansvarsfrågan när någon gör sig skyldig till felaktig förskrivning av läkemedel och regler för Läkemedelsverket. Lagen nämner inget om ett privat innehav. Läkemedelslagen reglerar därmed inte den frågan som du tar upp. Det nämnda lagrummet är alltså inte aktuellt i detta fall.

Det är dock möjligt att dömas för till exempel ringa narkotikabrott om man innehar narkotikaklassad medicin utan recept. Detta enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”