Vad menas med "orubbat bo"?

2017-08-10 i Efterarv
FRÅGA
Testamente med "orubbat bo", jag är särkullsbarn och fick ut laglott (halv arvslott) efter min fars bortgång 2005, nu har änkan som skulle sitta kvar i orubbat bo, sålt deras gemensamma hus som därmed ej är orubbat?Har jag rätt att kräva ut resterande del av min laglott i och med att hon sålt och flyttat? Eller följer det orubbade boet med till den nya bostaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arv finner du i ärvdabalken, ÄB (se här).

Svar på din fråga:

Med "orubbat bo" avses normalt att de gemensamma barnens arvslotter och det som resterar av särkullbarns arvslott efter att de tagit ut sina laglotter ska tillfalla den efterlevande maken först, och sedan efter att maken gått bort, den först avlidnes arvingar.

"Orubbat bo" brukar alltså i allmänhet inte syfta på att testorns vilja var att arvingen skulle behålla den gemensamma bostaden. Det kan dock te sig annorlunda om det exempelvis framgår att din fars testamente var villkorat med att maken skulle bo kvar i huset. För att avgöra om en sådan situation föreligger krävs en mer ingående tolkning av testamentet.

Allmänt om vad din fars änka får och inte får göra med den resterande delen av ditt arv:

Den delen av ditt arv som stannade kvar hos din fars änka efter att du tog ut din laglott kallas för efterarv. Efterarvet är inte en specifik summa, utan en andel i din fars änkas dödsbo (3:2 st. 3 ÄB). Andelen motsvarar kvoten av efterkravet i förhållande till den efterlevande makens totala förmögenhet då din far gick bort.

Ditt efterarv (som alltså är en kvot, exempelvis "en tiondel") har din fars änka ärvt med vad som kallas "fri förfoganderätt". Med detta menas att hon i princip får använda pengarna hur hon vill, men inte testamentera dem till någon annan. Undantaget till detta är om hon exempelvis skulle ge en stor gåva till sina egna arvingar och på så sätt minska värdet av efterarvingars andel (se 12:1 och 3:3 ÄB). Det finns dock ingen lagregel som hindrar att en person som erhåller ett arv med fri förfoganderätt minskar efterarvet genom att t.ex. leva allmänt slösaktigt eller över sina tillgångar.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97671)