Vad menas med koppleri?

FRÅGA
I lagtexten står det att det är koppleri att främja/underlätta för en person att sälja sex. Vad exakt menas med det? Betyder det att det räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker eller krävs det att sex mot betalning sker efter personens uppmuntran för att det ska räknas som koppleri? Räknas det som koppleri om persononen tar emot en gåva (som inte är pengar) och sedan har sex med givaren, eller måste det vara pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet koppleri är reglerat i 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB). Av bestämmelsen framgår det att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings ska dömas för koppleri till fängelse i högst fyra år. För koppleri döms också hyresvärdar och andra som med nyttjanderätt upplåtit en lägenhet och som får veta att lägenheten (helt eller till väsentlig del) används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och som inte gjort vad som skäligen begärts för att få upplåtelsen att upphöra; fortsätter eller återupptas verksamheten i lägenheten ska upplåtaren anses ha främjat verksamheten.

Vad menas med "att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja"?

Exempel på vad som kan avses med att främja annans tillfälliga sexuella förbindelser (se prop. 2004/05:45 s. 108):

- upplåta lokal att användas för prostitution

- lämna anvisningar till prostituerades adresser

- psykiskt påverka annan varigenom personen i fråga beslutar sig att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig

- tvinga någon att prostituera sig

- skapa möjlighet eller underlätta för annan person att prostituera sig, exempelvis genom vakthållning eller transport

Räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker?

Det måste vara fråga om mer än en tillfällig sexuell förbindelse som främjas eller utnyttjas (se prop. 1983/84:105 s. 57). Det ska röra sig om en verksamhet, d v s att någon ett flertal gånger har tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, som främjas eller ekonomiskt utnyttjas. Det torde därmed förutsättas att personen har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning för att den som främjar detta ska kunna dömas för koppleri, vilket innebär att det därmed inte "räcker" med en uppmaning. Dock, såsom framgått ovan, om personen beslutar sig att prostituera sig efter att blivit psykiskt påverkad av någon annan kan straffansvar komma i fråga.

Form av ersättning

Ersättningen behöver inte utgöras av pengar, utan kan bestå i vilken som helst förmån som har ekonomiskt värde (inklusive illegalt värde). Betalningen kan alltså bestå i droger, smycken, kläder, resor, fri bostad etc. (Jareborg m.fl., s 146).

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98504)