Vad menas med inhägnat område?

Vad menas med inhägnat område? Definition och krav.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inhägnat område

"Inhägnat område" är ett omdiskuterat begrepp och vissa myndigheter tillhandahåller olika svar. Lagen stadgar enbart att inhägnat område är "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område", (2 kap 10 § körkortslagen). Om man framför ett fordon i ett inhägnat område så får man göra det utan körkort.

I praxis har dock följande konstaterats:

Att köra på exempelvis en gårdsplan är sålunda inte att köra på inhägnat område. I ett annat rättsfall ansågs grustag, vilket delvis var inhägnat, men ledde ut till två allmänna vägar, inte vara ett "inhägnat område". (NJA 1961 B 38). Körning inom bilskrotsområde med bom ansågs inte heller vara "inhägnat område" (Svea hovrätt mål nr B 2864-07).

Sammanfattning

Summerat kan man säga att
a. området ska också vara inhägnat i sin helhet och

b. att det inte ska vara möjligt för andra fordon på området att ta sig in på området.

Kravet kan alltså beskrivas som ganska högt ställt.

Tips

För att se definitionen tillämpat på ett industriområde kan du titta på svaret från min kollega Pontus.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning